Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı Hakkında

Klinik Psikoloji (Tezli-Tezsiz) Yüksek Lisans Programı

Üniversite’nin T.C.ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ adı ile 03.Mart.2011 Tarihinde resmi gazetede yayınlanarak kuruluş kanunu çıkmıştır. Davranış sağlığı ve bilimleri alanında özelleşerek dünya standartları üzerinde bilgi, proje ve akademik üretimde bulunmak, bu üretim için kaynak geliştirmek , işbirlikleri gerçekleştirmek ve nitelikli insan yetiştirmek amacıyla kurulmuştur.

Klinik psikoloji bölümü yüksek lisans programıyla hastane ortamında pratik yapma olanağı sağlayarak öğrencilerimize saha içinde yetişebilme ve gereken donanıma sahip olabilme imkanı tanımaktayız. Eğitim kadromuzda  NP İstanbul Hastanesi doktor ve psikologlarından oluşmaktadır. Bilimsel verilerin saha pratiğiyle de desteklendiği modern bir öğrenim ortamında dünya standartlarında eğitim kalitesi sunmaktayız.

(***Rektörlüğümüzün aldığı karar gereğince Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programına sadece Psikoloji, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans mezunları  ile Tıp Doktoru olarak mezun olanlar kabul edilecektir.)

Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı Amacı

Program, bu çerçevede bir klinik psikolog olabilmek için teorik ve pratik bilgi ve becerilerle donanmış, sosyal ve etik sorumluluk sahibi uzmanlar yetiştirme hedefine sahiptir. Daha ayrıntılı bir ifadeyle, programdan mezun olacak ve Klinik Psikoloji Yüksek Lisans diploması alacak psikologlar aşağıdaki konularda bilgi ve beceri açısından sağlam bir temele sahip olacaklardır:

  • Psikoterapi ilişkisi ve klinik görüşme teknikleri
  • Meslek etiği
  • Psikopatolojik değerlendirme
  • Psikolojik değerlendirme (testler): Bilişsel ve kişilik boyutları
  • Psikoterapi (psikoanalitik/psikodinamik, bilişsel-davranışçı, hümanistik ve grup)
  • Araştırma yöntemleri

Klinik beceri açısından, öğrenciler yoğun süpervizyon altında psikoterapi ve psikolojik değerlendirme alanlarında uygulamalı olarak yetiştirileceklerdir.

Programda ayrıca, öğrencilerin bilimsel araştırma yapması ve yüksek lisans tezlerini ya da projelerini yayınlanabilir formatta bir bilimsel ürün olarak sunmaları amaçlanmaktadır.

Programda edinilecek donanım, klinik psikoloji alanında doktora derecesi almak isteyebilecek öğrenciler için de uygun alt yapıyı sağlayacaktır.

Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı Hedefi

Duygu ve davranışlarda gözlenen sorunların teşhis edilmesini ve giderilmesi, kültürel patolojilerin ülkemiz perspektifinden değerlendirilerek anlaşılmasına katkıda bulunulması, eklektik anlamda teorilerin pratik alana yansıtılması, nörobilim imkanlarıyla psikoloji uygulama ve araştırmalarının entegre edilmesi bölüm hedeflerini oluşturmaktadır.