Genel Bilgi

Sosyal Bilimler Enstitüsü

2011 yılında kurulan SOBE’ nin çatısı altında Klinik Psikoloji, Uygulamalı Psikoloji,Nöropazarlama , Medya ve Kültürel Çalışmalar, Yeni Medya ve Gazetecilik Yüksek Lisans Programları ve Psikoloji Doktora Programı bulunmaktadır. Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü profesyonel akademik kadrosu ve geniş uygulama imkanları ile alanına ve literatürdeki yeniliklere hakim, vizyonlu, tam donanımlı eğitim sunmaktadır.

Toplumun ruh sağlığı düzeyini yükseltmek, ruh sağlığıyla ilgili sorunların çözümüne katkıda bulunmak, çağdaş bilimin öngördüğü yöntem ve koşulları sağlamak amacıyla yola çıkan NP GRUP, multidisipliner yaklaşımı ve tematik yapısıyla ilkeli eğitim vermekte ve bilim insanları yetiştirmeyi hedeflemektedir.

(***Rektörlüğümüzün aldığı karar gereğince Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programına sadece Psikoloji, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık ile Tıp Fakültesi Lisans Programlarından mezun olanlar kabul edilecektir.)