Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Hakkında

Öğrenim Dili: Türkçe Hazırlık: İsteğe Bağlı Puan Türü: YGS-1

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Hakkında

Bölümün Normal Öğretim ve İkinci Öğretim Programı Bulunmaktadır.

Hastalıkların doğru tanı ve tedavisi sağlık bilimlerinin temel hedeflerindendir. Toplumun sağlıklı bireylerden oluşabilmesi için hastalıkların erken tanı ve tedavisi son derece önem taşır. Bu erken tanı ve tedavi sürecinde tıbbi görüntüleme yöntemleri çok kıymetli veriler sunmaktadır.
Tıbbi görüntüleme yöntemlerinin verimli bir şekilde hedefine ulaşması alanında iyi yetişmiş bir ekibin varlığı ile mümkündür.

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Nedir? Ne İş Yapar?

• Hekimin istediği radyolojik tetkikleri, en uygun çekim protokolleri ile yapar.
• Öncelik sırasına göre (acil hasta vb) hastaları kabul eder ve tetkiklerin ilgili bölümlere sevk edilmesini sağlar.
• Yapılacak radyolojik tetkikle ilgili olarak hastaları bilgilendirmek ve hazırlanmalarını sağlar.
• Tetkik sırasında hastanın radyasyon güvenliğini ve mahremiyetini, tetkik sonrasında hasta bilgilerinin gizliliğini sağlar.
• Sorumlusu olduğu tıbbi demirbaşların periyodik bakım ve onarımlarının takibini yapar, arıza hallerinde bölüm sorumlularına veya biyomedikal ünitesine durumu iletir.
• Yapılan işlemlere ilişkin kayıt tutar, tetkiklerin düzenli arşivlenmesini sağlar.

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı Mezunları 

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri programını başarı ile bitirenlere Sağlık Teknikeri ünvanı ile birlikte ön lisans diploması verilir. Çalışma alanları ise sağlık sektöründe çok önemli ve geniş bir alana sahiptir. Hastalığın teşhisi için istenmiş olan direkt filmler, Bilgisayarlı tomografi, Magnetik Rezonans, Mammografi, Ultrasonografi gibi birimlerinde veya ışın tedavisi gören hastaların cihazlarının hazırlanması ve uygulanmasında ve Nükleer tıp bölümünün çeşitli ünitelerinde çalışma alanları vardır.


Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Mezunları İş İstihdam İmkanları 

Tıbbi Görüntüleme Teknikeri ünvanı almış olan öğrencilerimizin Sağlık Bakanlığına bağlı kurum ve kuruluşlarda, Üniversite hastaneleri, özel hastaneler ve polikliniklerde iş imkanı bulabilmektedir.