Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Hakkında

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Hakkında

Öğrenim Dili: Türkçe Hazırlık: İsteğe Bağlı Puan Türü: YGS-3

Bölümün Normal Öğretim ve İkinci Öğretim Programı Bulunmaktadır.

Tıbbi sekreterler özel ve kamu, kurum ve kuruluşlarında; hastanın randevu hizmetlerini düzenleme, kabul işlemlerini yapma, hastayı kurumun işleyişi ve tıbbi hizmetler konusunda bilgilendirme, hastaya ait kayıtları tutma, idari ve tıbbi ünitelerdeki haberleşme ve yazışma hizmetlerini yürütme, hasta dosyalarını ve gerekli görülen diğer belge ve raporları bilimsel metotlarla arşivleme ve hizmete sunma, hastalıkları-işlemleri ve sağlıkla ilgili sorunları belirlenen uluslararası sınıflandırma sistemlerine göre sınıflandırma ve kodlama işlemlerini yapma, tıbbi istatistikler ile ilgili verileri derleme ve bilimsel metotlarla analiz ederek sonuçları periyodik olarak ilgililere rapor etme görevlerini yerine getirirler.

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı Amacı 

Bu programın amacı; Sağlık kurum ve kuruluşlarının gereksinim duyduğu Tıp ve Sağlık teknolojisinin çeşitli dallarında bilimsel araştırmalardan elde edilen bulguların derlenmesi, düzenlenmesi ve araştırıcıların hizmetine sunulması amacına yönelik olarak, tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik alanında yetişmiş bilgi ve beceri ile donanmış, araştırma, sorun çözme yeteneği gelişmiş, kültürel birikime ve iletişime sahip, teknolojik araç ve gereçleri kullanabilen, insan sağlığına önem veren, tıbbi sekreterler ve sağlık elemanı yetiştirmektir.
Tıbbi sekreterler özel ve kamu, kurum ve kuruluşlarında; hastanın randevu hizmetlerini düzenleme, kabul işlemlerini yapma, hastayı kurumun işleyişi ve tıbbi hizmetler konusunda bilgilendirme, hastaya ait kayıtları tutma, idari ve tıbbi ünitelerdeki haberleşme ve yazışma hizmetlerini yürütme, hasta dosyalarını ve gerekli görülen diğer belge ve raporları bilimsel metotlarla arşivleme ve hizmete sunma, hastalıkları-işlemleri ve sağlıkla ilgili sorunları belirlenen uluslararası sınıflandırma sistemlerine göre sınıflandırma ve kodlama işlemlerini yapma, tıbbi istatistikler ile ilgili verileri derleme ve bilimsel metotlarla analiz ederek sonuçları periyodik olarak ilgililere rapor etme görevlerini yerine getirirler.


Yüksekokulumuz Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik programı ikinci sınıf öğrencileri (4. yarıyıl sonunda) Staj Eğitim Komisyonu’nun belirlediği tarihlerde (Temmuz-Ağustos aylarında) 30 (otuz) işgünü zorunlu staj yapmak zorundadırlar.
Tüm derslerini veren (başarısız dersi olmayan) öğrenciler ise dönem içinde de staj yapabilirler. Stajların üniversitemize bağlı Nöropsikiyatri Sağlık, Uygulama Ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü’nde ya da yurt içi ve yurtdışında Yüksekokulumuz müdürlüğünce uygun görülen en az 100 yataklı hastanelerde yapılması esastır. Staj değerlendirmesi ve uygulamaları.
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Staj Yönergesi esaslarına göre yapılır.


Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı Mezunları İş İstihdam Olanakları 

Mezunlar; kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarında “Tıbbi Sekreter” unvanı ile çalışabilmektedir. İstihdam alanları; Sağlık Bakanlığına bağlı kamu ve özel yataklı/yataksız sağlık kurum ve kuruluşlarının poliklinik ve klinik bilgi işlem hizmetlerinde, hasta kayıt ve kabulde, insan kaynakları birimlerinde ve merkezi tıbbi arşiv hizmetlerinde çalışabilmektedirler.
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik programı öğrencileri Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile Sağlık İdaresi ve Sağlık Kurumları İşletmeciliği lisans programlarına geçiş yapabilirler.

Mezunlar; kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarında “Sağlık Teknikeri” unvanı ile çalışabilmektedir. İstihdam alanları; Sağlık Bakanlığına bağlı kamu ve özel yataklı/yataksız sağlık kurum ve kuruluşlarının poliklinik ve klinik bilgi işlem hizmetlerinde, hasta kayıt ve kabulde, insan kaynakları birimlerinde ve merkezi tıbbi arşiv hizmetlerinde çalışabilmektedirler.