Sosyal Hizmetler Hakkında

Sosyal Hizmetler Hakkında

Öğrenim Dili: Türkçe,Hazırlık: İsteğe Bağlı, Puan Türü: YGS-5

Bölümün Normal Öğretim ve İkinci Öğretim Programı Bulunmaktadır.

Sosyal Hizmetler Nedir?

Sosyal hizmet kurumları sosyal refah hizmetleri çerçevesinde başta dezavantajlı gruplar (engelli, yaşlı vb.) olmak üzere, çocuk refahına, gençlik hizmetlerine, ailenin korunmasına, eğitim ve adalet vb. alanlarda sosyal refah hizmetlerinin sunulmasında bir araçtır. Bu aracın etkili ve etkin bir şekilde kullanılması için bilimsel düzeyde hizmet eğitimi almış meslek personellerine ihtiyaç bulunmaktadır.
Sosyal hizmetler programı, sıkıntı içindeki insanların toplumda kendilerine sağlanan olanakları ve kendilerinin halen sahip oldukları olanakları en iyi şekilde kullanabilmelerine yardım ederler.
Sosyal hizmetler programında eğitimin temeli olan ekonomi, sosyoloji, siyasal bilimler, sosyal antropoloji, psikoloji ve sosyal psikoloji gibi dersler iki yılda verilir. Bu temel derslerin başlıca amacı, bu alanları öğrencilere sistematik disiplinler olarak öğretmek değil, insan ihtiyaçlarına ve sosyal sorunlara ilişkin bir anlayış kazandırmaktır.
Yanı sıra, sosyal hizmete giriş, sosyal hizmet alanları, sosyal sorunlar, mülâkat teknikleri, tıbbi ve psikiyatrik sosyal hizmetler, aile ve çocuk refahı, suçluluk, nüfus dinamiği ve sosyal refah, sosyal hizmet yöntemleri (sosyal-kişisel çalışma, sosyal grup çalışması, toplumla çalışma, sosyal refah araştırması ve sosyal hizmet yönetimi) gibi sosyal hizmetin kapsamına giren dersler okutulur.
“Kişisel ve toplumsal sorunlara derin ilgi duyan ve devamlı olarak kendini ve sosyal anlayışını geliştirecek bir meslek arayan kişiler için sosyal hizmet alanı ilginç ve doyurucu olabilir. Sosyal hizmet, anlayışlı, insanların refahına ilgi duyan, liderlik özelliklerine sahip kişiler için çeşitli ve yeni olanaklar sağlayan bir meslektir.”

Sosyal Hizmetler Programı Çalışma Alanları ; 

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı sosyal hizmetler merkez ve taşra teşkilatlarında, Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerde, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı rehberlik ve araştırma merkezlerinde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında bağlı İş ve İşçi Bulma Kurumunda, DPT’de, özel rehabilitasyon merkezlerinde, dezavantajlı kesimlere yönelik hizmet veren sivil toplum kuruluşlarında, (körler ve sağırlar okullarında, çocuk yuvalarında, yetiştirme yurtlarında, kreş ve gündüz bakımevlerinde, huzurevlerinde, ıslahevlerinde), Adalet Bakanlığı’na bağlı cezaevleri ve denetimli serbestlik bürolarında, nüfus planlaması ile ilgili kuruluşlarda, yerel yönetimlerin sosyal hizmet ve sosyal yardım birimlerinde çalışabilirler.

Sosyal Hizmetler Program Mezunları İş İstihdam Olanakları 

Mezunlar ayrıca Meslek Yüksekokulları Lisans öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümlerinden yararlanarak alanlarında kontenjan açıldığı takdirde dikey geçiş sınavı (DGS) ile Sosyal Hizmet ve Sosyoloji lisans programlarına kayıt hakkı kazanabilirler.
İlgilendiği konular;
• Aile
• Kadın
• Grup
• Yaşlı
• Engelli
• Çocuk
• Birey
• Genç
• Toplum
• Sosyal Adalet
• Sosyal Politika
• İnsan hakları v.s