Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği Hakkında

Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği Hakkında

Sağlıkta Bilgi Sistemlerine ait teknolojilerin hızla gelişmesi bu alanda bilişime verilen önemin de hızla artmasına sebep olmuştur. Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği; genel anlamda bilgisayar programcılığına benzemekte;  zira bilgisayar programcılığı bölümü kapatıldıktan sonra o bölümün yerine açılmış ve benzer dersler işlenmeye devam etmektedir. Ancak bilgisayar programcılığı bölümü derslerinin yanında sağlık bilgi sistemleri ile ilgili dersler de eğitim programı içerisinde bulunmaktadır.

Programda; sağlıkta yeni teknolojiler ve mobilite, sağlık hizmetleri yönetimi, sağlıkta web projesi, tıbbi dökümantasyon, klinik bilgi sistemleri ve Sağlık Bilgi sistemleri gibi alana yönelik dersler de verilmektedir.

Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği Programı

Bu programın amacı; her türlü sağlık kuruluşunda çalışabilecek, bilgisayar kullanımı ve sağlık ekipman kullanımı konusunda yeterli elemanların yetiştirilmesidir. Mezunlar; hastanelerin bilgisayar programcılık ve tıbbi cihazların çalıştırılması, öğretilmesi, bakımlarının ve onarımlarının yapılması gibi işlerde istihdam edilebilecektir. Ağırlıklı olarak hastanelerin bilgi işlem ve diğer bilgisayar temelli departmanlarında görevlendirileceklerdir.

Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği Programı Mezunları İstihdam Alanları

Devlet, üniversite, özel hastane ve diğer sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışabileceklerdir. Çalışma alanları arasında; Sağlık bakanlığı ve bağlı birimler, Devlet, üniversite ve özel hastaneler, kızılay gibi kurum/kuruluşlar, çeşitli sigorta şirketleri, sosyal güvenlik kurumları, tıbbi ilaç üretici ve dağıtım şirketleri, medikal araç gereç üreten firmalar yer almaktadır.