Radyoterapi Hakkında

Radyoterapi Hakkında

Puan Türü: YGS-1
İsteğe Bağlı İngilizce Hazırlık

Radyoterapi, yaklaşık her dört kanser hastasının üçünde uygulanan bir tedavi yöntemidir. Günümüzde multidisipliner tedavi prensipleri içinde radyoterapi genel olarak, cerrahi öncesi veya sonrasında, tek başına küratif (iyileştirici) tedavi olarak ya da kemoterapi/sistemik tedavi ile birlikte kullanılabilmektedir. Hastalığın yol açtığı şikayetlerin giderilmesinde de yardımcı bir yöntem olarak kullanılır.

Radyoterapi Programı Amacı 

Radyoterapi programının amacı kanser hastalıklarının tedavisinde onkoloji uzmanı doktorun yardımcısı olarak çalışacak elemanları yetiştirmektir..
Radyoterapi programını bitirenlere “Radyasyon Onkolojisi Teknikeri” ünvanı verilmektedir. Radyasyon onkolojisi teknikeri kanser hastalığının teşhisi aşamasında bilgisayarlı tomografi çeker hastanelerin onkoloji (kanser) servislerinde hastalara ışın tedavisinin planlamasında uygulanmasında ve bilimsel araştırmaların yürütülmesinde hekime yardımcı olur.

RADYOTERAPİ TEKNİKERİ GÖREV TANIMI 

Radyoerapi teknikeri, radyoterapi alanında önlisans eğitimi verilen yüksekokullardan mezun; radyasyon onkologlarına yardımcı olan ve yüksek teknolojili radyoterapi cihazlarını kullanan sağlık meslek mensubudur.


RADYOTERAPİ TEKNİKERİ YETKİ ve SORUMLULUKLARI

• Hastanın immobilizasyonunun sağlanması (termoplastik maske yapımı)
• Hastalar için kişiye özgün her türlü koruma bloklarının (otomatik veya manuel olarak) hazırlanması
• Tedavi alanlarının belirlenmesi (simülasyon),
• Tedavi pozisyonunun ayarlanması (set-up)
• Karanlık odada filmlerin (simülasyon ve port filmler) banyo edilmesi
• Karanlık odadaki cihazların bakımı ve solüsyonlarının değiştirilmesi
• Otomatik banyo cihazlarının kullanılması
• Her türlü radyoterapi cihazının çalıştırılması ve kullanılması
• Hasta kayıt ve arşivlerinin yapılması
• Işın tedavisi görecek hastaların gereksinim duyabileceği her türlü yardımcı malzemeyi hazırlar
• Radyoterapiyi uygular ve tedavi süresince hastanın durumunu kontrol eder
• Kullandığı cihazların bakımını ve basit onarımlarını yapar.

RADYOTERAPİ MEZUNLARI İŞ İSTİHTAM OLANAKLARI  

Kanser ülkemizin önemli bir sağlık sorunu olup, kanser tedavisinde en önemli tedavi yöntemlerinden biri radyoterapidir. Ülkemizde nüfus bazında bakıldığında radyoterapi cihazı sayısı ve teknolojileri yeterli düzeyde değildir. Önümüzdeki dönemde uygulanacak sağlık politikaları doğrultusunda yüksek teknolojili cihaz sayısının arttırılması planlanmaktadır. Ayrıca radyoterapide son yıllarda teknolojik alanda çok önemli ilerlemeler kaydedilmiş olup, bu yüksek teknolojili cihazları kullanabilecek donanıma sahip yardımcı eleman ihtiyacı daha belirgin hale gelmiş ve giderek bu açığın artacağı aşıkârdır.

RADYOTERAPİ TEKNİKERİ ÇALIŞABİLECEKLERİ YERLER

• Hastanelerin onkoloji klinikleri
• Özel onkoloji klinikleri
• Özel teşhis merkezleri