Perfüzyon Teknikleri Hakkında

Perfüzyon Teknikleri Nedir?

Öğrenim Dili: Türkçe, Hazırlık: İsteğe Bağlı, Puan Türü: YGS-2

Bölümün Normal Öğretim ve İkinci Öğretim Programı Bulunmaktadır.

Üsküdar Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulumuzun Perfüzyon Teknikleri programı, Altunizade merkezindeki kendi binasında eğitim-öğretim hizmetlerini sürdürmekte, uygulamalar ise ilimizdeki sağlık kuruluşlarında yapılmaktadır. Öğretim dili Türkçe’dir. Öğrenim süresi 2 yıldır (4 yarıyıl). İki yıllık eğitim programını başarı ile tamamlayan öğrencilere önlisans diploması verilmektedir.

Perfüzyon Teknikleri Programı Amacı

Perfüzyon Teknikleri programının amacı, kalp damar cerrahı veya anestezist gibi bir uzman hekimin gözetiminde; kalp ameliyatlarında kullanılan kalp-akciğer makinesini, dolaşım veya solunum yetmezliklerinde kullanılan kalp-akciğer destek cihazlarınış böbrek yetmezliğinde kullanılan diyaliz cihazlarını, hemo-diyafiltrasyon ve ototransfüzyon cihazlarını hazırlayıp çalıştıracak ve takip edecek sağlık teknikerleri yetiştirmektir.
Perfüzyon Teknikeri kalp ameliyatlarında kalp- akciğer makinesini kurup ameliyat süresince makine yardımı ile kan dolaşımının devamını sağlar, karaciğer nakli sırasında dolaşımı sağlayan makineyi, diyaliz makinesini kurar ve çalıştırır. Perfüzyon Teknikerleri özel ve resmi hastanelerde çalışma olanağı bulabilirler. Ayrıca üniversitelerde yurtiçi ve yurtdışı destekli yapılan bilimsel araştırmalarda Perfüzyon Teknikeri olarak çalışabilirler.

Perfüzyon Teknikeri 

Perfüzyon teknikleri programını bitirenlere “Perfüzyon Teknikeri” unvanı verilir.
Mezunlar ayrıca Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Önlisans Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümlerinden yararlanarak alanlarında kontenjan açıldığı takdirde dikey geçiş sınavı (DGS) ile lisans programlarına kayıt hakkı kazanabilirler.
Kazanılan Derece
Kısa Düzey / Önlisans

Perfüzyon Teknikleri Kabul Koşulları 

Bölüme öğrenci kabulü, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlama/sınavları başarma durumunda gerçekleşir. Çerçevesini Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) oluşturduğu ilgili yönetmelikler doğrultusunda, bu programa öğrenci kabulü LYS olarak adlandırılan merkezi sınav sistemiyle YGS-2 puan türüne göre yapılmaktadır. Öğrenciler, öğrenim görmek istedikleri program tercihlerini bildirdikten sonra bu sınavdan aldıkları puana göre Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından ilgili programlara yerleştirilmektedir.
Üst Kademeye Geçiş
Perfüzyon Teknikleri programı mezunları, Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Önlisans Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümlerinden yararlanarak, alanlarında kontenjan açıldığı takdirde Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile lisans programlarına kayıt hakkı kazanabilirler. Perfüzyon Teknikleri mezunlarının DGS sınavı ile geçiş yapabileceği 4 yıllık programlar arasında Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri bulunmaktadır.

Perfüzyon Teknikleri Mezuniyet Koşulları 

Toplam 120 AKTS kredisini, programda belirtildiği şekilde zorunlu ve seçmeli derslerden alarak, minimum 2.00 genel not ortalamasıyla tamamlayan öğrenciler mezuniyete hak kazanır.

Perfüzyon Teknikleri Mezunları İş İstihdam Olanakları  

Perfüzyon Teknikleri programını bitirenlere “Perfüzyon Teknikeri” ünvanı verilir. Perfüzyon Teknikerleri özel ve resmi hastanelerde çalışma olanağı bulabilirler. Ayrıca üniversitelerde yurtiçi ve yurtdışı destekli yapılan bilimsel araştırmalarda Perfüzyon Teknikeri olarak çalışabilirler.

Perfüzyon Teknikleri Ölçme ve Değerlendirme 

Harf Notu Ağırlık Katsayısı 100 üzerinden eşdeğer puanı AA 4.00 90-100 BA 3.50 85-89 BB 3.00 80-84 CB 2.50 75-79 CC 2.00 70-74 DC 1.50 65-69 DD 1.00 60-64 FD 0.50 50-59 FF 0.00 0-49 Bir dersten başarı notu olarak AA, BA, BB, CB, CC, DC ve DD alan öğrenciler o dersi başarmış sayılır. Öğrencinin bir dersten başarılı sayılabilmesi için o dersten en az DD notu alması gerekmektedir. (FD), (FF), (DZ) notu alan öğrenciler başarısız olup o dersi tekrarlaması gerekir. GANO(Genel Ağırlıklı Not Ortalaması)’su 2.00 ve daha yukarı olan ve öğretim programında başarısız dersi bulunmayan öğrenci başarılı sayılır. · GANO(Genel Ağırlıklı Not Ortalaması)’su 1.80’in altında kalan öğrenci sınamalı statüye geçirilir. Dördüncü yarıyıl sonunda sınamalı statüde olan bir öğrenci, sınamalı statüden çıkmak için öncelikle (CC)’nin altında not aldığı bazı dersleri tekrar eder.

https://www.youtube.com/watch?v=-vLn2T6Z8X8