Patoloji Laboratuvarı Hakkında

Patoloji Laboratuvarı Hakkında

Öğrenim Dili: Türkçe, Hazırlık: İsteğe Bağlı, Puan Türü: YGS-2

Bölümün Normal Öğretim Programı Bulunmaktadır.

Patoloji Laboratuvarı Nedir?

Patoloji Laboratuvar Teknikerliği programı 2 yıllık bir bölüm olup amacı mezuniyet sonrasında direk olarak patoloji ve histoloji laboratuvarlarında çalışabilecek nitelikte laboratuvar teknisyenlerini yetiştirmektir.

Bu nedenle müfredatında bu konuya temel oluşturacak genel bir tıp nosyonunu kazandıracak olan anatomi, fizyoloji, histoloji, biyokimya, genel patoloji gibi dersler yanı sıra özellikle 2. dönemden itibaren ağırlıklı olarak histoteknoloji, sitoteknoloji, immünhistokimya teknikleri, moleküler patoloji teknikleri, patoloji laboratuvar teknikleri uygulamalı derslerini görerek teorik ve pratik olarak bu alanda yetkin kılınmaları amaçlanmaktadır. Programın eğitim hedefleri arasında patoloji laboratuvarının öncesi, sırası ve sonrasındaki tüm işlemleri bilen, gerekli işlemleri uygulayabilecek bilgi/beceriye sahip, patoloji laboratuvarının kalite kontrol ve güvencesini bilen, geliştiren ve denetleyebilen; araştırma patolojisi hakkında bilgi ve becerisi olan; sağlık alanındaki gelişmeleri izleyen ve dolayısıyla ayırdında olan teknikerler yetiştirmektir.

Patoloji Laboratuvarı Programı Mezunları İş İstihdam Olanakları

 Patoloji teknikerliği programından mezun olan öğrenciler Üniversite, devlet ve özel hastanelerin patoloji laboratuvarları, özel patoloji laboratuvarları, Adli Tıp Kurumu Patoloji Laboratuvarları, Tıp Fakültesi Histoloji Laboratuvarları, Moleküler Patoloji Laboratuvarlarında çalışabilmektedirler.