Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği Hakkında

Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği Hakkında

Nükleer teknolojilerinin tıbbi ve endüstriyel alanlarda son yıllarda kat etmiş olduğu hızlı ivmelenme, bu konuda yetişmiş profesyonellere ihtiyaç doğurmuştur. Radyasyon faktörünü bulunduran her türlü ortamda yapılacak olan işlemler büyük dikkat ve titizlik gerektiren çalışmalardır. Radyoaktif maddenin üretiminden, medikal kaynakların hazırlanmasına, radyoaktif atıkların depolanmasından, çalışanların bu konuda rutin güncelleme eğitimleri  almasına kadar her süreç büyük dikkat ve özveri gerektirmektedir. 

Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği Programının Amacı

Temel nükleer yapı, radyasyon kaynakları ve uygulama alanları, radyasyon zırhlama prensipleri, radyasyonun biyolojik etkileri, radyoaktif malzemeler ve atık yönetimi, uygulamalı sağlık fiziği, reaktör teorisi ve işletme, ulusal ve uluslar arası nükleer düzenlemeler ve mevzuat alanlarında edindikleri bilgi ve yeteneklerle nükleer teknolojilerin endüstriyel uygulamalarına hâkim, radyasyon alanlarında çalışma bilincine sahip, yeni teknolojileri anlama ve mevcut problemlere uygulama becerisi olan nitelikli ve alanında uzman ara eleman yetiştirmektedir. Özellikle Ülkemizde açılması planlanan ve enerjide dışa bağımlılığın önüne geçecek atılımlardan olan Nükleer Enerji Santrallerinde de yetişmiş personel gereksinimi bu programın önemini daha da artırmıştır. 

Üsküdar Üniversitesi Medikal Radyasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi ( ÜSMERA )

Ayrıca Üniversitemizde bulunan Üsküdar Üniversitesi Medikal Radyasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi (ÜSMERA) yaklaşık iki yıldır faaliyet göstermekte olup bu alanda Türkiye’de bir ilk niteliği taşımakta ve bir çok bilimsel yayın ve çalışma gerçekleştirmektedir. Üsküdar Üniversitesi bünyesinde kurulacak olan bu program, ÜSMERA ile iş birliği içerisinde olacak ve eğitim-öğretim kalitesini daha da yukarılara taşıyacaktır. Bu programdan başarılı bir şekilde mezun olan öğrencilere “Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği Teknikeri” ünvanı verilmektedir.

Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği Programı Mezunları İstihdam Alanları

Nükleer güç santralleri, Radyoizotop üretim merkezleri, Devlet hastaneleri ve özel hastaneler, Kalibrasyon firmaları Radyoaktif malzeme üreticisi ya da radyoaktif kaynakları kullanarak hizmet veya servis sağlayan kurum ve kuruluşlarıdır.