İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında

İş Sağlığı ve Güvenliği Nedir?

Öğrenim Dili: Türkçe, Hazırlık: İsteğe Bağlı, Puan Türü: YGS-2

Bölümün Normal Öğretim ve İkinci Öğretim Programı Bulunmaktadır.

Bölümün Normal Öğretim ve İkinci Öğretim Programı Bulunmaktadır.
Kazanılan Derece: İş Sağlığı ve Güvenliği Teknikeri

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlık Sınavı ve Teknikerlik

Dünyada ve ülkemizde sanayileşme ve teknolojik gelişmelere paralel olarak özellikle işyerlerinde üretken faktör olan çalışan kişilerin sağlığı ve güvenliği ile ilgili bir takım sorunlar ortaya çıkmıştır. Başlangıçta fazla önemsenmeyen bu sorunlar, iş verimini ve işletmeyi tehlikeye sokmasıyla önem kazanmış ve üzerinde düşünülmesi gerekliliği doğmuştur.
Bu aşamada yapılan çalışmalar sonucunda iş yerlerinde çalışma düzenini ve koşullarını kapsayan birtakım kurallar ve kanunlar yürürlüğe konmuştur. Ancak geçen zaman içinde bu düzenlemelerin yetersiz olduğu görülmüş ve soruna daha değişik açılardan yaklaşılması gerekliliği doğmuştur. Bunun üzerine yapılan çalışmalar ve araştırmalar sonucunda “İş Sağlığı” ve “İş Güvenliği” kavramı doğmuş, konuya bilimsel olarak yaklaşılmaya başlanmıştır.


“İş Sağlığı” ve “İş Güvenliği” tıbbın, tekniğin ve diğer bilim dallarının çalışma alanı olmuştur. Teknolojik gelişmenin süreklilik arz etmesi nedeniyle her gün çalışma alanlarına katılan yeni işkolları, kimyasal maddeler, makine ve teçhizatlar bu konu üzerinde çalışmanın kesintisiz olmasını ve yeni teknoloji ile karşılaşılan yeni sorunların araştırılmasını ve çözümlenmeye çalışılmasını gerektirmektedir. Bu bağlamda, Meslek Yüksekokulları programları kapsamına da alınarak, eğitimli teknikerler yetiştirilmesi amaçlanmıştır. Mezunların istihdam imkanları yüksektir. Geleceğin en parlak mesleklerinden bir tanesi olup, Avrupa Birliği uyum yasalarına göre en az 50 işçi çalıştıran işletmelerde iş sağlığı ve iş güvenliği uzmanlarının bulundurulması zorunluluğu doğmuştur.

İş Sağlığı ve Güvenliği Programı DGS Geçiş

Mezunlar ayrıca Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Önlisans Mezunlarının Lisans öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümlerinden yararlanarak alanlarında kontenjan açıldığı takdirde dikey geçiş sınavı (DGS) ile lisans programlarına kayıt hakkı kazanabilirler.

Üsküdar Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu İş Sağlığı ve Güvenliği programı, iş güvenliği bilincini benimsemiş, iş hayatında gereksinim duyacağı bilgi ve donanıma sahip, araştıran ve sorgulayan, öğrenmeye açık, iş güvenliği teknikerleri yetiştirmek üzere kurulmuştur. İş Sağlığı ve Güvenliği alanında hizmet verecek öğrencilerimizi mesleki alanda yeterli deneyime sahip olabilecek şekilde eğitmeyi amaç edinmiştir.


İş Sağlığı ve Güvenliği Programı Mezunları İş İstihdam Olanakları

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

20.06.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu program mezunlarına önemli iş fırsatları vermektedir. Program mezunları, tüm kurum, kuruluş ve işletmelerde, ticaret merkezleri, çok katlı yüksek binalar, üniversite ve yerleşke şeklindeki okullar, alışveriş merkezleri ve topluma açık merkezlerde, itfaiyeler, sivil savunma ve benzeri acil durum kuruluşlarında, “İş Sağlığı ve Güvenliği Teknikeri” olarak görev alabilirler. Ayrıca, mezunlarımız, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan “İş Güvenliği Uzmanlığı” sınavında başarılı olmaları halinde, “C Belgesi” sahibi olabilirler.

İSG UZMANILIĞI MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

İş Sağlığı ve Güvenliği teknikeri olmak isteyenlerin;
• Genel ve sayısal yeteneğe sahip,
• Fen bilimleri alanına ilgili
• Ayrıntıları algılayabilen,
• Yoğun ve yaygın dikkati güçlü stres altında çalışabilen,
• Çabuk ve doğru karar verebilen,
• Tertipli ve düzenli çalışabilen, tedbirli olan,
• Yönergeleri izleyebilen,
• Sorumluluk sahibi kimseler olması gerekir.


İSG UZMANILIĞI ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI 

İş Sağlığı ve Güvenliği Teknikerleri, çalıştığı işletmeye göre açık veya kapalı ortamlarda sıcak, soğuk, ani ısı değişimi olan, nemli, tozlu, kokulu, gürültülü, hava akımı olan bölümlerde görev yapabilirler. Çalışma alanı üretimin yapıldığı her yerdir. Tam gün çalışma, gece çalışması, vardiyalı çalışma, hafta sonu çalışması söz konusudur. Üretim alanının büyüklüğüne göre yürüme ve dikkat gerektiren bir çalışma gerçekleştirirler. Dinleme, düşünme, konuşma ayakta durma, yürüme mesleğin gerektirdiği etkinliklerdir.

İSG UZMANILIĞI ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI 

Bu bölümden mezun olanların iş bulmaları oldukça geniş bir alanı kapsamaktadır.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Merkezi Müdürlükleri ve diğer kamu kuruluşları ile özel sektörde iş bulabilirler. Ülkemizde yeniden düzenlenen 4857 Sayılı İş Kanunu Kamuda ve özel sektörde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği ile ilgili çalışmaların yapılmasını zorunlu kılmış yeni yaptırımlar getirmiştir. Bunun sonucunda da işletmelerde İşçi Sağlığı ve Güvenliği bölüm mezunlarına duyulan ihtiyaç yoğunlaşarak artmaktadır.
Kabul Koşulları: Bölüme öğrenci kabulü, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlama / sınavları başarma durumunda gerçekleşir. Çerçevesini Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) oluşturduğu ilgili yönetmelikler doğrultusunda, bu programa öğrenci kabulü YGS olarak adlandırılan merkezi sınav sistemiyle YGS-2 puan türüne göre yapılmaktadır. Öğrenciler, öğrenim görmek istedikleri program tercihlerini bildirdikten sonra bu sınavdan aldıkları puana göre Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından ilgili programlara yerleştirilmektedir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Teknikerliği Üst Kademeye Geçiş:

Mezunlar ayrıca Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön lisans Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümlerinden yararlanarak alanlarında kontenjan açıldığı takdirde dikey geçiş sınavı (DGS) ile lisans programlarına kayıt hakkı kazanabilirler.
Mezuniyet Koşulları: Toplam 120 AKTS kredisini, programda belirtildiği şekilde zorunlu ve seçmeli derslerden alarak, minimum 2.00 genel not ortalamasıyla tamamlayan öğrenciler mezuniyete hak kazanır.