İlk ve Acil Yardım Hakkında

İlk ve Acil Yardım Nedir?

Öğrenim Dili: Türkçe, Hazırlık: İsteğe Bağlı, Puan Türü: YGS-2

Bölümün Normal Öğretim ve İkinci Öğretim Programı Bulunmaktadır.

Paramedik Nedir?

Hastane öncesi acil bakım ve kurtarma ile ilgili verebilmek, dikkatli ve soğukkanlı olmak, uygun iletişim becerisiyle hasta/ yaralının durumunu tespit etmek ve doğru tıbbi müdahaleyi uygulamak çok önemlidir. Tüm bunların yapılabilmesi için iyi eğitim almış “PARAMEDİK” çalışanlarına ihtiyaç vardır.
Hastane öncesi acil bakım ve kurtarma ile ilgili temel ve klinik tıp bilgilerine sahiptir.
Ambulansı acil çağrı ve hasta nakiller için hazırlama becerisine ve bilgisine sahiptir.
Olay yerini değerlendirir ve hastane öncesi acil hasta bakımının gerektirdiği bilgi, beceri ve davranışları uygular.
Ön tanı ve hastane öncesi acil tedavi için gereken mesleksel becerileri uygular.
Acil tıbbi bakım ve girişimleri gerçekleştirir.


Paramedik 

Meslektaşları, hastalar, hasta yakınları, hekimler, hemşireler ve diğer sağlık çalışanları ile etkin bir iletişim kurar.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip içerisinde yer alır.
İlk ve Acil Yardım alanında çalışan bir birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun hareket eder.
İlk ve Acil Yardım alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.


İLK VE ACİL YARDIM İLGİLENDİĞİ KONULARA ÖRNEKLER 

İntravenöz girişim yapmak.
Hastaneye ulaşıncaya kadar, kabul edilen acil ilaçları ve sıvıları kullanmak.
Oksijen uygulaması yapmak, Endotrakeal entübasyon uygulaması yapmak.
EKG çekimi ve ritim değerlendirmesi yapar, monitörizasyon, defibrilasyon, kardiyoversiyon, external pacemaker uygulaması gibi elektriksel tedavileri uygular.
Travma stabilizasyonu yaparak hastanın nakle hazır hale gelmesini sağlamak.
Hastanın nakle hazır hale gelmesini ve uygun taşıma teknikleri ile hastanın naklini sağlamak.
Yara kapatma ve basit kanama kontrolü yapmak.
Acil doğum durumunda doğum eylemine yardımcı olmak.
Ambulansı teknik, tıbbi araç-gereç ve malzeme yönünden kullanıma hazır halde bulundurur, zorunlu hallerde ambulansta sürücülük görevi yapmak.

İLK VE ACİL YARDIM - PARAMEDİK MEZUNLARI İŞ İSTİHDAM OLANAKLARI - ÇALIŞABİLECEKLERİ YERLER 

Programdan mezun olanlar ön lisans diploması alarak “Paramedik” unvanını alırlar ve hastanelerin acil servislerinde, 112 merkez ve istasyonlarında, ambulans hizmetlerinde çalışabilirler. Sağlık Bakanlığı’nın yayımladığı acil servisler, 112 merkezleri ve ambulans hizmetleri yönetmeliklerinde bu bölüm mezunlarının çalıştırılmasını koşul koyan tanımlar ve yasal maddeler mevcuttur.