Eczane Hizmetleri Hakkında

Eczane Hizmetleri Nedir? 

Puan türü: YGS-2
İsteğe Bağlı İngilizce Hazırlık

Bölümün Normal Öğretim ve İkinci Öğretim Programı Bulunmaktadır.

Ülkemiz insanına hizmet eden eczanelerimizin ve ilaç sektörümüzün ihtiyaç duyduğu ara elemanları tamamen bilimsel bir ortamda eğitmek, gerekli bilgi ve donanıma sahip mesleki becerileri kazanmış olan elemanlar yetiştirmek gayesi ile oluşturulan ve multidisipliner çalışmaları zorunlu kılan Eczane Hizmetleri Programı, toplum insanına kaliteli bir sağlık hizmeti sunmak için tasarlanmıştır.

Eczane Hizmetleri Hakkında 

• Eczane Hizmetleri ile ilgili verilerin elde edilmesi konusunda bilgi sahibi olur ve bu teorik ve uygulamalı bilgileri kullanabilme becerisi kazanır.
• Sağlık alanında özellikle eczane hizmetlerini içeren konularda, ihtiyaç duyduğu güncel bilgileri içeren kitapların, uygulama araç-gereçlerinin, yeni teknolojilerin kullanımını bilir.
• Reçetelenen ilaçlarla ilgili başlıca sağlık prosedürlerini öğrenme ve sistemin beklentisine göre kendisini geliştirebilme bilincine sahip olur.
• Eczacı sorumluluğunda, eczane hizmetleri konularında düzenli olarak kayıtlarını tutar, bu amaçla gerekli bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
• Sağlıklı ve hasta bireyin yapı ve fizyolojisini bilir, böylece akılcı ilaç kullanımının toplumu olumlu etkilediğinin bilincindedir.

Eczane Hizmetleri Programı Mezunları İş ve İstihdam Olanakları
Eczaneler
İlaç Firmaları
İlaç Depoları