Diş Protez Teknolojisi Hakkında

Diş Protez Teknolojisi Nedir?

Puan Türü: YGS-2
İsteğe Bağlı İngilizce Hazırlık

Bölümün Normal Öğretim ve İkinci Öğretim Programı Bulunmaktadır.

Diş protez teknolojisi bölümünde kaybedilmiş dişlerin ve fonksiyonlarının yeniden oluşturulmasını sağlamak amacıyla; diş hekimi tarafından planlanan tedavinin çene ve yüz bölgesine uygulanan hareketli ve sabit diş ve çene protezlerinin laboratuvar çalışmalarını güncel teknolojilerle yapan veya yapılmasını sağlayan sağlık teknikerleri yetiştirilmektedir.


DİŞ PROTEZ TEKNOLOJİSİ TEKNİKERİ YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLARI

• Diş Protez Teknolojisi alanı ile ilgili temel düzeydeki bilgiye ulaşma, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir.
• Diş Protez Teknolojisi alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm için planlanan çalışmalarda sorumluluk alır.
• Diş Protez Teknolojisi alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve becerileri kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır.
• Diş Protez Teknolojisi alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.
• Diş Protez Teknolojisi alanı ile ilgili toplumun ve dünyanın gündemindeki olayları izleyerek mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir.
• Diş Protez Teknolojisi alanı ile ilgili teknolojiyi ve laboratuvar araçlarını kullanır.


DİŞ PROTEZ TEKNOLOJİSİ İLGİLENDİĞİ KONULARA ÖRNEKLER

• Laboratuvardaki cihazların ve araçlarının kullanım öncesi kontrollerini yapıp düzenli aralıklar ile kalibrasyonlarını yaptırır.
• Diş hekimince alınan ölçüye göre hastaya özel modelini hazırlar.
• Diş hekimince alınan ölçüler ile verilen talimatlara göre protezleri, ortodontik apareyleri, porselen işlemlerini ve protezlerin tamirini yapar.
• Laboratuvar araç – gereçlerinin temizlik ve dezenfeksiyonunu yapar ve cihazların günlük bakımını sağlar.

DİŞ PROTEZ TEKNOLOJİSİ İŞ İSTİHDAM İMKANLARI

Sağlık Bakanlığı verileri göstermektedir ki, ülkemizde ağız ve diş sağlığı ile ilgili personele olan talep, arzın çok üstünde kalmaktadır. Ülkemizde, 2023 yılında yaklaşık 30.000 diş hekimi ihtiyacı doğacağı ve aynı dönem itibariyle diş hekimi sayısının ise 20.000 dolaylarında seyredeceği hesaplanmaktadır. Bu verilere göre, diş hekimi açığına paralel olarak ağız ve diş sağlığı personeline olan talebin de benzer bir seyir izleyeceği öngörülebilir. Programımızdan mezun öğrencilerimiz, güçlü çözüm ortaklarımızın tüm altyapısından faydalanarak, teorik ve pratik bilgilerle donatılarak kusursuz birer meslek elemanı olmak için gerekli eğitimi almaktadır. Bu bölümden mezun olan öğrenciler, diş laboratuvarlarında, diş sağlığı ile ilgili teknik donanım sağlayan firmalarda çalışabilirler.