Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri Hakkında

Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri ( ÇKBH ) Nedir?

Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri Programı; Sevgi Evleri, Çocuk Evleri, ve Çocuk Destek Merkezleri’ndeki çalışmaları yönlendirebilecek, sürdürebilecek ve değerlendirebilecek nitelikli elemanların yetiştirilmesi amacıyla kurulmuştur. Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri programın en temel amacı, çeşitli sebeplerden ötürü devlet korumasına alınan çocukların yerleştirildiği çocuk evleri, sevgi evleri ve çocuk destek merkezleri gibi kurumlarda çocukların korunması ve bakımına yönelik hizmet edebilecek, onlara eğitimsel, sosyal ve manevi açılardan destek olabilecek bakım elemanlarının yetiştirilmesidir. 

Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri Ön lisans Programındaki 2 yıllık eğitim süresince öğrenciler Sosyal Refah Hizmetlerine Giriş, Öğrenme Psikolojisi, Korunmaya Muhtaç Çocuklar, Din Eğitimi ve Çocuk, Çocuk Hakları ve Hukuku,  Çocuk İhmali ve İstismarı gibi teorik dersler alırlar. Bu eğitim süresince yapılan stajın amacı, öğrencilerimizin öğrenim süreleri içinde kazandıkları teorik bilgi ve deneyimlerini daha iyi seviyeye getirmek ve görev alacakları kurumlardaki sorumluluklarını, ilişkileri, organizasyon ve hizmet sürecini tanımalarını sağlamaktır. 

ÇKBH Programı

Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri Ön lisans Programı’nda eğitim gören her bir öğrenci, pratik çalışma deneyimi kazanmak ve uygulama yeteneklerini geliştirmek amacıyla mezun olmadan önce uygun görülen kurumlarda staj yapmak zorundadır. Öğrencilerimiz, başta Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü olmak üzere, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı Çocuk ve Gençlik Merkezleri, Çocuk Evleri, Sevgi Evleri, Yetiştirme Yurtları, Çocuk Koruma İlk Müdahale Birimleri, Kamu ve STK’lara Ait Sokak Çocukları Merkezleri gibi çocuk korumaya yönelik özel/kamu kurum ve kuruluşlarında staj yapabilmektedir.

Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri Mezunları İstihdam Alanları

 Bu programdan mezun olan öğrenciler; başta Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı olmak üzere çeşitli kamu ve özel sosyal hizmet kurumlarında, sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışabilirler. Bunun dışında, sivil toplum örgütlerinde de istihdam edilebilmektedirler. Çocukların devlet korumasına alındığı mülteci merkezlerinde, sosyal çalışma gerektiren çeşitli projelerde, Unicef gibi uluslararası organizasyonlarda ve gönüllü yardım kuruluşlarında yönetici, bakım uzmanı vb. görevlerde bulunabilirler.