Çocuk Gelişimi Hakkında

Çocuk Gelişimi Hakkında

Öğrenim Dili: Türkçe Hazırlık: İsteğe Bağlı Puan Türü: YGS-4

Bölümün Normal Öğretim ve İkinci Öğretim Programı Bulunmaktadır.

Çocuk Gelişimi Programı Nedir? Çocuk Gelişimi Amacı Nedir?

Çocuk Gelişimi Programı, çocukların sağlıklı bir ortamda yaşayabilmeleri için eğitime ve danışmanlığa duyulan ihtiyacı karşılamak amacı ile kurulmuş bir ön lisans programıdır. Programın amacı, 0-18 yaş normal gelişim gösteren ve özel gereksinimi olan çocukların gelişimini destekleyici eğitim programı ile bu alanda çocuğa, aileye ve topluma hizmet sunan tüm birimlere, nitelikli meslek elemanı yetiştirir.

Çocuk Gelişimi Hedef:

Eğitim ve bakım hizmetleri ile ilgili konularda yeterli alt yapıya sahip alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilen ve değerlendirebilen, sorunları tanımlayabilen çözüm önerileri geliştirebilen bireyler yetiştirmek. Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli yöntem, teknik hizmet ve teknolojileri belirleyerek etkin bir şekilde kullanabilen, uygulamalarda karşılaştığı öngörülmeyen problemlere çözüm üretebilen, çalışma guruplarında sorumluluk alabilen veya bireysel çalışabilme becerisine sahip, etkili iletişim kurabilen, hoşgörülü, sabırlı ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip meslek elemanları yetiştirmek. Ayrıca; evrensel, kültürel değerlere, mesleki etik yeterlilik ve bilincine sahip, bireysel ve mesleki alanda yaşam boyu öğrenme bilinci ile bilim ve teknolojideki sektörel gelişmeleri izleyen ve kendini sürekli yenileyen geliştiren, güvenlik, sağlık ve çevre koruma önlemleri ile konusunda bilgi, beceri, yeterlilik ve bilince sahip bireyler yetiştirmektir.

Çocuk Gelişimi Mezunları İş İstihdam olanakları:

1.Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı özel ve resmi okulların okul öncesi eğitim merkezlerinde, anasınıflarında,
2. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı gündüz bakım evleri/çocuk yuvaları/kreşlerde,
3.Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde,
4.Hastanelerde çocuk kliniklerinin oyun odalarında çalışabilirler

Çocuk Gelişimi DGS Geçiş olanakları:

Mezunlar ayrıca ‘Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön lisans Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik’ hükümlerinden yararlanarak alanlarında kontenjan açıldığı takdirde dikey geçiş sınavı (DGS) ile Çocuk Gelişimi ve Okul Öncesi Öğretmenliği lisans programlarına kayıt hakkı kazanabilirler.