Çevre Sağlığı Hakkında

Çevre Sağlığı Teknikerliği Programı

Eğitim alan öğrencilere, çevre bilimini ilgilendiren temel alanlardan biyoloji, ekoloji, klimatoloji gibi temel bilimler şeklinde doğa ve çevreye ilişkin kavram ve tanımlar verildikten sonra; doğal ve insan kaynaklı çeşitli çevre sorunlarının ortaya çıkış süreçleri ve bu süreçlerdeki önemli noktalar, bu süreçlerin kısa vade ve uzun vadede yarattığı etkiler ve mevcut olan bu sorunlara getirilebilecek farklı bilimsel çözüm yolları ile her konu ile ilgili olarak müfredatta detaylı olarak verilmesini amaçlayan bir eğitim programıdır. Bunun yanında, bu programda eğitim alan öğrencilere çalışma hayatlarında ışık tutması amacı ile ulusal ve uluslar arasıboyutlarda çevre konuları ile ilgili mevzuatlar karşılaştırmalı olarak okutulmaktadır.

 Çevre Sağlığı Teknikerliği 

Çevre Sağlığı Teknikerliği programının temel amacı; eğitim alan öğrencilere çevrenin önemi, neden korunması gerektiği ve korunmazsa nelerle karşılaşabileceğimiz konularında bir bilinç oluşturmak ve bu bilince sahip mezunların çevre konularında çalışmalarını sağlamaktır. Mezun olan öğrenciler Doğal kaynakların verimliliklerinin korunması, çevrenin insan sağlığına ve refahına uygun bir biçimde düzenlenmesi konularında çevre mühendisine yardımcı olarak çalışan kişilerdir. Temel görevleri arasında; Hava, su, toprak analizlerinin yapılması, kirlilik düzeyini belirlenmesi, Kirlilik düzeyi sağlığa zarar verecek boyutlara ulaştığında buna neden olan etmenlerin belirlenmesi, Çevreyi kirleten katı ve sıvı veya gaz atıkların çevreye zararsız hale getirilmesi için belirlenen önlemlerin uygulanmasını sağlaması, çevre konusunda topladığı verileri tablo ve grafikler halinde ilgililere iletilmesi vardır. Bu programdan başarı ile mezun olan öğrencilere “Çevre Sağlığı Teknikeri” ünvanı verilmektedir.

 Çevre Sağlığı Teknikerliği Mezunların İstihdam Alanları

 Çevre Bakanlığına bağlı çeşitli birimlerde, belediyelerde, SEKA, Perkim, İGDAŞ gibi kurum ve kuruluşlarda görev alabilmektedirler.