Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Hakkında

Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Nedir? Biyomedikal Cihazlar Nelerdir?

Hazırlık: İsteğe Bağlı, Puan Türü: YGS-1, Öğrenim Dili: Türkçe

Bölümün Normal Öğretim ve İkinci Öğretim Programı Bulunmaktadır.

Biyomedikal Cihaz Teknolojisi programı tıpta ve biyolojik bilimler
alanında kullanılan alet ve cihazları, şemalarına uygun olarak yerlerine
monte edecek, sürekli bakımını yapacak, arıza olunca yerini
saptayacak ve onaracak teknik personeli yetiştirir.

Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Bölüm Hakkında


Günümüzde hastanelerde yaklaşık 20 bin farklı çeşit tıbbi cihaz ve
sistem kullanılmaktadır.
Ülkemizde kullanılan biyomedikal cihaz ve sistem sayısı son 20 yılda
7 kat artmıştır.
Biyomedikal sistemlerin tasarım ve geliştirme uğraşlarını yürütecek,
sistemlerin verimli kullanılmasında görev alacak teknik ve
bilimsel bilgi birikimine sahip elemanlara duyulan gereksinim her
geçen gün artmaktadır. Programın amacı, sağlık alanında teşhis,
tedavi amacıyla kullanılan alet ve cihazların montajı, teknik işletme,
bakım ve onarımları alanında çalışacak ara elemanları yetiştirmektir.
Öğrencilerimiz Biyomedikal Cihaz Teknolojisi sektöründe mal/ hizmet
üreten firmalarda ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam
edilmektedir. Öğrencilerimiz programın gerektirdiği öğretim
faaliyetleri, istihdam olanakları ve planlama konularında çevredeki
üniversiteler, sivil toplum örgütleri, elektronik ve otomasyon bölümü
ile ilgili işletmeler, meslek odaları ve meslek elemanları ile iş
birliğine yönlendirilmektedirler.

Biyomedikal Cihaz Teknikeri Olmak İsteyenler

Biyomedikal cihaz teknikeri olmak isteyenlerin; fen bilimleri alanında
başarılı olmaları, alet ve makinelere ilgi duymaları, aynı zamanda
el ve parmaklarını ustalıkla kullanabilen, mekanik ve şekil
ilişkilerini algılayabilen özelliklere sahip, görme ve işitme organları
sağlam, insanlara yardım etmekten hoşlanan, sorumluluk duygusu
güçlü kişiler olmaları beklenmektedir. Biyomedikal cihaz teknolojisi
programını bitirenlere “Biyomedikal Cihaz Teknikeri” unvanı
verilmektedir. Biyomedikal cihaz teknikeri, tıpta ve biyolojik bilimler
alanında kullanılan alet ve cihazları, şemalarına uygun olarak
yerlerine monte edip sürekli bakımını yaparak arıza olunca yerini
saptayarak onarmaktadır. Biyomedikal cihaz teknikerleri; resmi
ve özel hastanelerde, laboratuvarlarda, dispanserlerde, tıbbi cihaz
yapan fabrikalarda, tıp cihazları tamir ve bakım atölyelerinde veya
servislerinde görev yapmaktadırlar. Bu nedenle çalışma ortamları
çalıştıkları iş yerine göre farklılıklar göstermektedir. İş hayatında
sürekli olarak doktor, hemşire ve diğer hastane personeliyle iletişim
halindedirler.

Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Mezunları İş İstihdam Olanakları

Mezunlar ayrıca “Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans
Mezunlarının Lisans öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik”
hükümlerinden yararlanarak alanlarında kontenjan açıldığı takdirde
dikey geçiş sınavı (DGS) ile lisans programlarına kayıt hakkı kazanabilmektedirler.

Biyomedikal Cihaz Teknikerleri

Resmi ve özel hastanelerde, laboratuvarlarda,
dispanserlerde, tıbbi cihaz yapan fabrikalarda, tıp
cihazları tamir ve bakım atölyelerinde veya servislerinde görev
yapmaktadırlar. Bu nedenle çalışma ortamları çalıştıkları iş yerine
göre farklılıklar gösterir. İş hayatında sürekli olarak doktor, hemşire
ve diğer hastane personelleri ile iletişim halindedirler.