Anestezi Programı


Anestezi Programı Nedir?


Anestezi Nasıl Yapılır?

Öğrenim Dili: Türkçe, Hazırlık: İsteğe Bağlı, Puan Türü: TYT

Bölümün Normal Öğretim ve İkinci Öğretim Programı Bulunmaktadır.

Anestezi Teknikeri Görevi

Anestezi Programı

Anestezi teknikerlerinin görevi, sağlık sektöründeki anestezi uygulamalarında yetkili anesteziste yardımcı olmak, hasta hazırlığında yer almak ve uygulama süresince hastanın en yakınında yani ameliyathanede yer almaktır.
Her türlü ameliyatta hastanın uyutulması ile ilgili tıbbi yöntemleri hekimin talimatına göre uygular.
Anestezide kullanılacak tüm cihaz ve ekipmanı kontrol eder ve anestezi uygulamasına hazırlar.
Merkezi gaz kaynaklarının bağlantılarının doğru olup olmadığını, oksijen, azot protoksit, tüplerinin doluluğunu ve bağlantılarını kontrol eder.
Uygulanacak anestezi yöntemine göre gerekli ilaç ve malzemeleri hazırlar.


Anestezi Cihazı


Anestezi cihazındaki arızaları, anestezik maddelerle, anestezide kullanılan bütün yardımcı ilaç ve malzeme ihtiyacını anesteziyoloji ve reanimasyon uzmanına zamanında haber verir.
Anestezi uygulamaları ve monitörizasyon için hastayı hazırlar.
Anestezinin güvenli bir şekilde uygulanabilmesinde, sürdürülebilmesinde ve sonlandırılmasında anesteziyoloji ve reanimasyon uzmanına yardımcı olur.
Anestezi uygulamasında hastaya ilişkin anestezi kayıtlarını tutar.
Hasta ve anestezi işlemine ait takip bilgilerini anesteziyoloji ve reanimasyon uzmanıyla paylaşır.
Anestezinin sonlandırılmasından itibaren hastanın derlenme odasına güvenli bir şekilde teslim edilmesine yardımcı olur.


Anestezi Programı Mezunları


Anestezi programı mezunları hastayı, hastalığı, kullanılacak ilaçları ve bulundukları koşulların neler olduğunu çok yakından bilecek şekilde yetiştirilmeye çalışılmaktadırlar.
Anestezi ekibinde yer alan mezunlarımız birer yardımcı sağlık personelidirler.


Anestezi Programı Eğitim Programı


Eğitim programımız, öğrencileri bu yönde gerekli bilgi ve beceri ile donatmayı amaçlamaktadır. Ameliyat öncesi hasta hazırlığını yapabilecek, ameliyat sırasında anestezi uzmanına destek verecek, ameliyat sonrasında hasta kontrolü ve denetimini üstlenebilecek teknikerler yetiştirmektir. Gelişmiş anestezi makineleri ve değişik anestezi teknikleri dışında, öğrencilere sterilizasyon ve acil hasta bakımı ile ilgili bilgiler aktarılmaktadır.


Anestezi Programı Mezunları İş İstihdam Olanakları


Bu meslekte yetişen meslek elamanları, rahatlıkla alanları ile ilgili iş bulabilirler. İnsan sağlığı söz konusu oldukça meslekte yetişmiş elemana her zaman ihtiyaç duyulacaktır.


Anestezi Programı Mezunları Çalışabilecekleri yerler


Devlet hastanelerinin ameliyathaneleri,
Özel hastanelerin ameliyathaneleri,
Doğumevi,
Ayılma (derlenme) odası,
Resüsitasyon,
Ağrı tedavi ünitesi ve araştırma bölümleri


Anestezi Teknikerliği Mesleğin Gerektirdiği Özellikler


- Sürekli ayakta durması gerektiğinden, bedence sağlam,
- Kimyasal madde kokularına karşı allerjisi olmayan,
- Dikkatli, sabırlı, titiz, sorumluluk sahibi,
- Yönergeyi doğru anlayıp uygulayabilen kimseler olmaları gerekir.


Anestezi Teknikerliği Mesleği Çalışma Ortam ve Koşulları


Anestezi teknisyenleri, ameliyat yapılan her türlü sağlık kurum ve kuruluşlarında kimyasal madde kokularının yoğun olduğu kapalı bir ortamda çalışırlar. Meslektaşlarıyla, hastalarla, hemşirelerle, doktorlarla, diğer sağlık personeli ile iletişimde bulunurlar.