Ağız ve Diş Sağlığı Hakkında

Ağız ve Diş Sağlığı Nedir? 

Puan Türü: YGS-2
İsteğe Bağlı İngilizce Hazırlık

Bölümün Normal Öğretim ve İkinci Öğretim Programı Bulunmaktadır.

Ağız ve Diş Sağlığı Teknikeri

Ağız ve diş sağlığı alanında teorik ve pratik bilgilerle donatılmış meslek elemanları yetiştirmek çok yönlü ve disiplinli bir yaklaşımı gerektirmektedir. Kamu ve özel sektörde tercih edilen, saygın, nitelikli ve diş sağlığı alanında uluslararası bilgi seviyesine ulaşmış mezunlar yetiştirmek yetkin bir Ağız ve Diş Sağlığı eğitimi olmadan gerçekleşemez.


AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI TEKNİKERİNİN YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLARI

• Ağız ve Diş Sağlığı alanı ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
• Ağız ve Diş Sağlığı alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanır.
• Ağız ve Diş Sağlığı alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.
• Ağız ve Diş Sağlığı alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir; öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
• Ağız ve Diş Sağlığı alanı ile ilgili toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara duyarlıdır ve gelişmeleri izler, bu konularda sahip olduğu temel bilgi ve becerileri kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir.
• Ağız ve Diş Sağlığı alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun olarak katkıda bulunur.

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI TEKNİKERİ İLGİLENDİĞİ KONULARA ÖRNEKLER

• Diş ünitelerini muayene ve diğer işlemlere hazır hale getirir, kullanılan malzemelerin ön yıkamasını, yüzey dezenfeksiyonunu ve sterilizasyonunu yapar.
• Hasta muayenesinde hekime yardımcı olur.
• Hekimin uygulayacağı tedavi şekline göre gerekli malzemeleri temin eder, hazırlar, tedavi işlemleri esnasında tedaviyi yürüten hekime yardım eder.
• Klinikteki tedavi ve sarf malzemelerinin tedarik ve kontrolünde görev alır.
• Koruyucu diş hekimliği uygulamalarında diş hekimine yardımcı olur.

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI TEKNİKERİ MEZUNLARI İŞ İSTİHDAM OLANAKLARI

Sağlık Bakanlığı verileri göstermektedir ki, ülkemizde ağız ve diş sağlığı ile ilgili personele olan talep, arzın çok üstünde kalmaktadır. Ülkemizde, 2023 yılında yaklaşık 30.000 diş hekimi ihtiyacı doğacağı ve aynı dönem itibariyle diş hekimi sayısının ise 20.00 dolaylarında seyredeceği hesaplanmaktadır. Bu verilere göre, diş hekimi açığına paralel olarak ağız ve diş sağlığı personeline olan talebin de benzer bir seyir izleyeceği öngörülebilir. Programımızdan mezun öğrencilerimiz, güçlü çözüm ortaklarımızın tüm altyapısından faydalanarak, teorik ve pratik bilgilerle donatılarak kusursuz birer meslek elemanı olmak için gerekli eğitimi almaktadır. Bu bölümden mezun olan öğrenciler, diş laboratuvarlarında, diş sağlığı ile ilgili teknik donanım sağlayan firmalarda çalışabilirler.