2019-2020 Eğitim-Öğretim Bahar Yarıyılı Vize Mazeret Sınavı

  • Anasayfa
  • 2019-2020 Eğitim-Öğretim Bahar Yarıyılı Vize Mazeret Sınavı

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu 15.04.2020 tarihinde Koronavirüs (COVİD-19) Salgını nedeniyle Zoom Programı üzerinden  Saat 14:00 ‘da Müdür Doç. Dr. Mesut KARAHAN başkanlığında toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

 

*KARAR 3. Yüksekokulumuz 2019-2020 Eğitim-Öğretim Bahar Yarıyılı Vize Mazeret Sınavı tarihi görüşüldü.

Görüşmeler sonucunda;  13 – 19 Nisan 2020 tarihleri arasında yapılan ara sınavlarına mazeretleri sebebi ile katılamayan öğrenciler için  “Üsküdar Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” Madde 33– (2) “Ara sınava mazereti nedeniyle giremeyen öğrenci, mazeretini belirten belgeyi ara sınavların bittiği günü takip eden üç iş günü içinde ilgili dekanlığa/müdürlüğe dilekçe ekinde verir” ile bend (3)“ İlgili yönetim kurulu, süresi içinde mazeretini bildiren öğrencilerden, mazeretini haklı ve geçerli gördüklerine ilgili ders için mazeret sınav hakkı verebilir”  maddeleri uygulanır.

Ancak Koronavirüs (COVİD-19) Salgını mücadele kapsamında “Yükseköğretim Kurumlarında Uzaktan Öğretime İlişkin Usul ve Esaslar” doğrultusunda “Herhangi bir nedenle sınava giremeyen veya sınav esnasında teknik sorun yaşayan öğrencilerimiz için gerçekleştirilecek “Mazeret Sınavı” uygulamaları, mevcut mevzuatlar çerçevesinde yapılacaktır.” a  istinaden öğrencilerin 30 Nisan 2020 Perşembe günü mesai saati bitimine  kadar , taleplerini elektronik posta, STIX veya LMS sistemi üzerinden ilgili dersin öğretim elemanına iletmeleri uygun görüldü.

Ayrıca “Üsküdar Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” Maddesinin 33– (4 ) bendi uyarınca “Ara sınavların mazeret sınavı, yarıyıl içinde, ilgili yönetim kurulunun belirleyeceği tarihte ve yarıyıl sonu sınavlarından önce yapılır” a istinaden ara sınav mazeretlerinin 11-16 Mayıs 2020 tarihleri arasında yapılmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.

Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!