Patoloji Laboratuvarı Hakkında

Öğrencileri Eğitirken, İş Sahasına Hazırlıyoruz

Patoloji Laboratuvarı Programı Nedir?

Vücuttan çıkartılan her türlü organ doku ve sıvı örneklerinin (biyopsi ve sitoloji materyalleri) laboratuvara ulaştıktan sonra mikroskobik aşamaya kadar geçen süre içerisinde uygulanacak laboratuvar aşamalarını, ayırıcı tanı yöntemlerinden immünhistokimya ve moleküler patoloji tekniklerini yerine getirebiecek düzeyde ara eleman yetiştiren bir programdır. 

Program, Laboratuvar Teknikerleri Yetiştirmeyi Amaçlıyor

2 yıllık bir program olan Patoloji Laboratuvar Teknikerliği Programının amacı; mezuniyet sonrasında direkt olarak patoloji ve sitoloji laboratuvarlarında çalışabilecek nitelikte laboratuvar teknikerleri yetiştirmektir.

Patoloji Laboratuvarı Programında Alınan Dersler Nelerdir?

Programda, genel bir tıp nosyonunu kazandıracak olan anatomi, fizyoloji, histoloji, biyokimya, genel patoloji gibi derslerin yanı sıra, özellikle 2. dönemden itibaren ağırlıklı olarak histoteknoloji, sitoteknoloji, immünhistokimya teknikleri, moleküler patoloji teknikleri, patoloji laboratuvar teknikleri dersleri verilmektedir. Patoloji Laboratuvarı Programında, öğrencilerin uygulamalı dersleri görerek teorik ve pratik olarak bu alanda yetkin kılınmaları amaçlanmaktadır.

Programın Eğitim Hedefleri ise; patoloji laboratuvarının öncesi, sırası ve sonrasındaki tüm işlemleri bilen, gerekli işlemleri uygulayabilecek bilgi ve beceriye sahip mezunlar yetiştirmektir.

Patoloji laboratuvarının kalite kontrol ve güvencesini bilen, geliştiren ve denetleyebilen; araştırma patolojisi hakkında bilgi ve becerisi olan; sağlık alanındaki gelişmeleri izleyen ve dolayısıyla ayırdında olan teknikerler yetiştirmek, programın temel hedefleri arasında yer almaktadır.

Patoloji Laboratuvarı Programı Mezunlarının Çalışma Alanları Nelerdir?

Patoloji Teknikerliği Programından mezun olan öğrenciler; üniversite - devlet hastanelerinin ve özel hastanelerin patoloji laboratuvarları, özel patoloji laboratuvarları, Adli Tıp Kurumu Patoloji Laboratuvarları, tıp fakültesi histoloji laboratuvarları ve moleküler patoloji laboratuvarlarında çalışabilmektedir.