Denizci Sağlığı Dersler

DERS PROGRAMI

BİRİNCİ SINIF

l.Yarıyıl


Dersin

Kodu

 

Dersin Adı

 

Teorik

 

Uygulama

 

Kredi

ECTS
Kredisi


Temel Anatomi ve Fizyoloji

3

0

3

3


Genel Kimya

2

0

2

2


Genel Matematik

2

0

2

3


Tıbbi Terminoloji

2

0

2

3


Temel Farmakoloji

2

0

2

3


Gemi Adamı Temel Bilgi

3

0

3

4


Üniversite Kültürü-1

0

2

1

1


İngilizce -I              

3

0

3

3


Türk Dili-I 

2

0

2

3


Atatürk İlke ve İnkılâpları -I 

2

0

2

3

TOPLAM 

 

21

2

22

28


 

 

 

 

 

BİRİNCİ SINIF 

ll.Yarıyıl


Dersin

Kodu

 

Dersin Adı

 

Teorik

 

Uygulama

 

Kredi

ECTS
Kredisi


Hastalıklar Bilgisi

2

0

2

2


Acil Hasta Bakımı I

2

0

2

3


Genel Mikrobiyoloji

2

0

2

2


Pozitif Psikolojiye Giriş ve İletişim Becerileri

2

0

2

3


Denizde Güvenlik

2

0

2

3


Üniversite Kültürü-2

0

2

1

1


İngilizce -II              

3

0

3

3


Türk Dili-II 

2

0

2

3


Atatürk İlke ve İnkılâpları -II 

2

0

2

3


Yaz Stajı

0

20 İş G.

0

9

TOPLAM

 

17

2

18

32


 

 

 

 

 

 

 

 

İKİNCİ SINIF

lll.Yarıyıl


Dersin

Kodu

 

Dersin Adı

 

Teorik

 

Uygulama

 

Kredi

ECTS
Kredisi


Beden Eğitimi ve Vücut Geliştirme I

0

8

4

12


Bulaşıcı Hastalıklar

2

0

2

4


Acil Hasta Bakımı II

2

0

2

3


Denizcilik İngilizcesi

2

0

2

3


Meslek Etiği

2

0

2

2


İlk Yardım

2

0

2

3


Gemi Seyri

2

0

2

3

TOPLAM


12

8

16

30


 İKİNCİ SINIF

lV.Yarıyıl

 


Dersin

Kodu

 

Dersin Adı

 

Teorik

 

Uygulama

 

Kredi

ECTS
Kredisi


Vardiya Standartları

2

0

2

4


Mesleki Uygulama

0

8

4

12


Denizde Arama Kurtarma

2

0

2

4


Deniz Hukuku

2

0

2

4


Denizcilik Meteorolojisi
    2
       0
    2

3


Gemi Adamları İş Güvenliği Ve Sağlığı

2

0

2

3

TOPLAM


10

8

14

30


Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!