Web Sorumluları


Arş. Gör. Yusuf BAKTIR
Sağlık Bilimleri Fakültesi
yusuf.baktir@uskudar.edu.tr
+90 216 400 22 22 - 5258
Arş. Gör. Ekin ÇEVİK
Beslenme ve Diyetetik
ekin.cevik@uskudar.edu.tr
+90 216 400 22 22 -
Arş. Gör. Begüm GAMİŞ
Çocuk Gelişimi
begum.gamis@uskudar.edu.tr
+90 216 400 22 22 - 5033
Arş. Gör. Gamze YEŞİLLİ
Dil ve Konuşma Terapisi
gamze.yesilli@uskudar.edu.tr
+90 216 400 22 22 - 4122


Ebelik


Arş. Gör. Esra ALAN
Ergoterapi
esra.alan@uskudar.edu.tr
+90 216 400 22 22 - 4060
Arş. Gör. Mahmut ÇALIK
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
mahmut.calik@uskudar.edu.tr
+90 216 400 22 22 - 4060


Hemşirelik


Arş. Gör. Hilal OLCAY
İş Sağlığı ve Güvenliği
hilal.olcay@uskudar.edu.tr
+90 216 400 22 22 - 5051
Arş. Gör. İbrahim YAŞA
Odyoloji
ibrahim.yasa@uskudar.edu.tr
+90 216 400 22 22 - 4108
Arş. Gör. Yusuf BAKTIR
Sağlık Yönetimi
yusuf.baktir@uskudar.edu.tr
+90 216 400 22 22 - 5258
Arş. Gör. Melike BOZTİLKİ
Sosyal Hizmet
melike.boztilki@uskudar.edu.tr
+90 216 400 22 22 - 5022