Sosyal Hizmet Bölümü

Öğrenim Dili: Türkçe Hazırlık:İsteğe Bağlı Puan Türü: TM-3Sosyal Hizmetler Bölümü'nün amacı;

İnsanların, değişen toplumsal koşullara ayak uydurabilmesinde, stresin  birey üzerinde yarattığı durum ile başedebilmesinde yol gösterici, toplumsal refah  alanlarını geliştirici ve genişletici bilgi-hizmet modellerinin üretimini ve hayata  geçirilmesini  sağlayıcı profesyoneller yetiştirmektir.

Sosyal Hizmetler Bölümü

Sosyal Hizmetler Mezunları; 

Sıkıntı içindeki insanların, kendilerine sağlanan ve/veya kendilerinin halen sahip oldukları imkanları en iyi şekilde kullanabilmelerinde yardımcı olma yöntemleri konusunda sosyal eğitim ve araştırma faaliyetleri yürütürler; Sosyal Hizmetler Bölümünü bitirenlere “Sosyal Çalışmacı / Sosyal Hizmet Uzmanı” unvanı verilir.

Sosyal Hizmetler Bölümü Uzman’ları;

Toplumun dezavantajlı gruplarına yönelik iyileştirici ve kötüye  gidişi önleyici hizmetleri geliştirip uygulamada etkin rol alırlar, bu  kesimlere yönelik hizmetlere katkı sağlarlar.

ÖĞRENCİLERİMİZE AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI VE MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAŞTA OLMAK ÜZERE KAMU KURULUŞLARIYLA ORTAK PROJELERİMİZDE ÇALIŞMA İMKANI

Bu programdan  mezun olanlar; aşağıdaki kurum ve kuruluşlarda çalışabilirler:

  1. Aile Araştırma Kurumu, Özürlüler İdaresi Başkanlığı, Kadının  Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, Devlet  Planlama Teşkilatı, Sosyal Yardımlaşmayı Dayanışmayı Teşvik Fonu Genel  Sekreterliği;
  2. İl ve İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları, Sosyal  Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, İl Sosyal Hizmet Müdürlükleri, Cezaevleri, Çocuk  Mahkemeleri;
  3. Emekli Sandığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sosyal  Sigortalar Kurumu, Milli Savunma Bakanlığı ve bağlı birimlerinde, İçişleri  Bakanlığı ve bağlı birimlerinde gibi kamu kurumları;
  4. Kamu veya özel sektöre bağlı Hastaneler, Sağlık Ocakları, Okullar  Çocuk Bakım Yuvaları, Yetiştirme Yurtları, Huzurevleri, Toplum Merkezleri, Kadın  Sığınma Evleri, Özürlü Rehabilitasyon Merkezleri;
  5. Yaşlı Dayanışma Merkezleri, Sokak Çocukları Merkezleri, Anaokulları,  Okullar ve Sivil toplum kuruluşları ile vakıflar