İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü


İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Hakkında

İş ve sağlık evrensel kavramlardır. 

Bu iki evrensel sözcük bir araya geldiğinde, kapsam o kadar geniştir ki, hukuksal olarak bu kapsamın dışında kalan, sağlık hakkı ifade edilmeyen, sağlık hakkını arayamayan, bir çalışan düşünülemez. Güvenlik ise iş sağlığının önemli girdilerinden biridir. Nerede olunursa olunsun, iş yaparken daima çalışanın sağlığı, çeşitli tehlikeler dolayısıyla Risk altındadır, az veya çok mutlaka olumsuz olarak etkilenmektedir.

İş Sağlığı, bütün mesleklerde çalışanların bedensel, ruhsal ve sosyal yönden iyilik hallerini sürdürme ve daha üst düzeylere çıkarma çalışmalarıdır” (ILO-WHO Joint Committee, 1951).

İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Amacı

İş Sağlığı ve Güvenliği bölümü

Çalışanın sağlık kapasitesini yükseltmek, çalışma ortamından ve çevresinden gelebilecek tüm sağlık zararlarını ölçmek, değerlendirmek ve önlemlerini almak, çalışanın anatomik, fizyolojik ve psikolojik özelliklerine uygun işler yaratmak veya çalışan özelliklerinin, işin özelliklerine uygunluğunu sağlamaktır (Ergonomi).
Çalışanlara, kazaya ve hastalığa uğradığında verilecek hizmetler (Tıbbi Hizmetler), genel olarak İş Sağlığı’nın konusu değildir.

Gelişmiş ülkelerde, çalışanların çalışma alanları ile ilgili sorunları, özel sigortalar tarafından denetlenip çözülürken, ülkemizde bu hizmetler, sadece, hastalık ve kaza ortaya çıktığında devreye giren, devletin SGK sigorta sistemi ile çözülmektedir. Yani ülkemizde, çalışanın sağlığının korunması ve geliştirilmesiyle ilgili hizmetler belli bir kurum tarafından maalesef yapılamamaktadır.Ülkemizde 2011 SGK istatistiklerine göre, 50 çalışanın altında çalışana sahip olan işyeri sayısı, toplam işyeri sayısının % 98,07’sini oluşturmasına rağmen, bu işyerlerinde çalışan sayısı, total çalışan sayısının % 62’sini oluşturmaktadır. Diğer taraftan, 50 ve üstü çalışana sahip olan işyeri sayısı, toplam işyerleri sayısının % 1,93’ünü oluşturmakta iken, bu işyerlerinde çalışan sayısı, total çalışan sayısının % 38’sini oluşturmaktadır. Yani yasal olarak, ülkemiz çalışanlarının % 62’sini oluşturan küçük sanayi çalışanlarının sağlık hizmetlerinin nasıl çözüleceği henüz belli değildir ve tam çözümlenememiştir. Dolayısıyla bu alanda hizmet verecek personelin, iyi ve kaliteli eğitim programlarıyla, ivedilikle yetiştirilmesi gerekmektedir.

Bu çok önemli sorunlar nedeniyle öğrencilerimizi, ülkemizde çalışan insanımıza has sorunları bilen, uluslararası standartlara göre sorunu çözebilen, öğrenciler olarak yetiştirmemiz gerekmektedir.

Unutulmamalıdır ki, ülke ekonomileri, çalışanların sağlıklı olmasıyla gelişir ve güçlenir. Çalışanların sağlığı ise, ülke ekonomilerini güçlü olmasına bağlıdır.