Ebelik Misyon ve Vizyon

Ebelik Bölümünün misyonu; 

İnsan hak ve özgürlüklerine saygılı, bilime katkı sağlayan, özgür ve çok yönlü düşünce gücüne sahip, sorumluluk sahibi, sağlık alanında disiplinler arası işbirliği ve ekip çalışmasını benimseyen, insani değerlere saygılı, sağlık etiği ilkelerine uyan, ebelik alanında gerekli bilgi ve beceriye sahip sağlık profesyonelleri yetiştirmektir.

Ebelik Bölümü vizyonu ise;

Ebelik alanında yüksek kalitede hizmet sunduğu için eşdeğer okullara örnek gösterilen ve sağlık kuruluşları tarafından tercih edilen, bilimsel araştırmalar alanında yetkin, mesleki karar ve politikalarda söz sahibi ebeler yetiştiren bir kurum olmaktır.