Dekan’ın Mesajı

Sevgili Öğrencilerimiz,

Çağdaş insan ve insan odaklı teknolojiye hâkim, yüksek nitelikli eğitim, öğretim, araştırma ve uygulama programları geliştiren, bölgesel kalkınmaya katma değer ve katılım sağlayan öncü, Türkiye’de Dünya standartlarında eğitim ve öğretim yapan örnek bir evrensel üniversite olma amacıyla kurulan Üsküdar Üniversitesi’nin Sağlık Bilimleri Fakültesi yarınlara bilim insanları, sağlık hizmetlerine ve endüstrisine donanımlı meslek insanı yetiştirmek, yeni bilgi üretmek ve bu bilgiyi ekonomide kullanmak üzere kurulmuş ve gelişmektedir.

Sağlık teknolojilerinde baş döndürücü hızla yaşanan gelişmeler, yeni yeni meslekler ve uzmanlık dallarını doğurmaktadır. Özellikle sağlık bilimleri ve meslekleri, bu sürecin en önemli parçalarından birini oluşturmaktadır. Çağdaş hizmetin gereklerini yerine getirebilmek için gelişmiş ülkelerde sağlıkla ilgili dört yüzü aşkın meslek, uzmanlık ve çalışma alanı ortaya çıkmıştır. Üsküdar Üniversitesi, ülkemizde ön lisans, lisans veya lisansüstü eğitim ile elde edilebilecek yasa ile tanımlı bütün sağlık mesleklerinin okullarına sahip durumdadır.

Sağlık bilimlerinde ve hizmetlerinde, gelişmiş ülkelerin profesyonelleri takım halinde çalışarak tek başına yapılamayacak işleri başarmaktadır. Takım olmanın yolu da bütünleşik bir yapıdan geçmektedir. Fakültemizde sağlık bilimleri bünyesinde yer alabilecek bütün bölümler bulunmaktadır.


Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Fakültesi çatısında 2.000’e yakın öğrencimiz eğitim görmektedir. Halen aktif eğitim-öğretimin yürütüldüğü on üç bölümümüz bulunmaktadır:

 1. Beslenme ve Diyetetik
 2. Çocuk Gelişimi
 3. Dil ve Konuşma Terapisi
 4. Ebelik
 5. Ergoterapi
 6. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
 7. Hemşirelik
 8. İş Sağlığı ve Güvenliği
 9. Odyoloji
 10. Sağlık Yönetimi
 11. Sosyal Hizmet
 12. Ortez Protez
 13. Perfüzyon

Fakültemiz, her birinde ülkemizin önde gelen bilim insanlarının, akademisyenlerin ve sektörde başarı öyküleri yazmış profesyonellerin katkıları ile kısa sürede oluşumunu hızlandırmış ve Dünya standartlarına uyumlandırılmıştır. Her birinde ülkemizin önde gelen bilim adamlarının, akademisyenlerin ve sektörde başarısını kanıtlamış profesyonellerin yer aldığı güçlü bir akademik kadro ile büyük başarılarımıza yenilerini eklemek ümidindeyiz.

Prof. Dr. Haydar Sur