Çocuk Gelişimi Bölüm Hakkında

Öğrenim Dili: Türkçe Hazırlık: İsteğe Bağlı Puan Türü: TM-3

Çocuk Gelişimi Programının temel amacı; 

 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı  kurum ve kuruluşlar, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Anadolu Meslek ve Kız Meslek Liseleri,  İlköğretim Okulları, kreş, yuva, anaokulu, ana sınıfı gibi Okul Öncesi  Eğitim Kurumları, özel  eğitim kurumları ve rehabilitasyon merkezleri, çocuk kulüpleri, Sağlık Bakanlığı'na bağlı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Merkezleri, resmi ve özel hastaneler gibi farklı sektörlerin ihtiyaç  duyduğu donanıma sahip, çağdaş, çocuk ve insan sevgisi ile bütünleşmiş  nitelikli profesyoneller yetiştirmektir. Çocuk Gelişimi lisans programını tamamlayan öğrenciler, mezun olduklarında “Çocuk Gelişimcisi”  unvanı almaktadır. 

Mezun olan öğrenciler kazandıkları yeterlikler doğrultusunda;  aşağıdaki alanlarda “çocuk gelişimcisi” olarak istihdam edilebilirler:

  1. Normal gelişim gösteren, özel gereksinimli, akut ve kronik hastalığı olan, korunmaya muhtaç, mülteci, sığınmacı, göçmen ve risk altındaki 0-18 yaş grubu çocukların tüm gelişim alanlarına (zihinsel, motor, fiziksel, sosyal, duygusal, öz bakım) yönelik tarama, değerlendirme ve tanılamasında,
  2. Çocukların gelişimlerini değerlendirmeye yönelik araç geliştirilmesinde,
  3. Hastanelerde gelişim takibinin yapılması, bireysel ve grup  çalışmalarına yönelik eğitim hedeflerinin belirlenmesi ve eğitim programlarının  hazırlanması çalışmaları ile hizmet içi eğitim çalışmaları, oyuncak tasarımı  ve çocuk kitapları konularında danışmanlık ve denetleme çalışmalarında,
  4. Gelişimlerinin takip edilmesi, çocuğa ve aileye yönelik gelişimi  destekleyici programların hazırlanması ve bu hizmetlerin yürütülmesi, ailelere  çocuk gelişimi, sağlığı ve yetiştirilmesi konularında eğitim, rehberlik ve  danışmanlık hizmetlerinin verilmesinde,
  5. Özel eğitim alanında özel gereksinimi olan çocukların gelişimsel tarama değerlendirme ve tanılamayı gerçekleştirip, çocuk ve aile için destek/eğitim programlarını planlayarak, gerektiğinde ilgili profesyonellerle işbirliği içinde çalışmayı gerçekleştirebilmesinde,
  6. Çeşitli yayın organlarında çocuklara yönelik programların  hazırlanması, danışmanlık ve denetleme çalışmalarında,
  7. Çocuk ve aile ile ilgili kurum ve kuruluşlara proje üretme, yürütme,  danışmanlık ve yapılan projelerin gözden geçirilmesi çalışmalarında.

Çocuk Gelişimi programının eğitim süresi 4 yıldır. Meslek  dersleri kurum uygulamaları ile desteklenmektedir. Öğrenciler kurum uygulamalarını 3. ve 4. sınıfta; okul öncesi eğitim kurumları, rehberlik araştırma merkezleri, özel eğitim kurumları, resmi ve özel hastaneler, vakıflar, sivil toplum kuruluşları, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı kurum ve kuruluşlarda tamamlamaktadır. 

Üsküdar Üniversitesi Nöropsikiyatri Uygulama ve Araştırma Merkezi (NPSUAM)  bünyesindeki, Ümraniye, Fener yolu ve Etilerde bulunan sağlık uygulama ve  araştırma merkezlerinde, kurum dışında da irtibat halinde bulunulan çözüm  ortakları ile birlikte öğrencilerin uygulama yükümlülüklerinin yerine getirilmesi  sağlanmaktadır.