SSS

  • Ücret neye göre belirleniyor?

o   Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü programları, NP Grup bünyesindeki tüm imkanları öğrencilere vakfetmektedir. Alanın önde gelen, deneyimli doktor kadrosunun supervizörlüğünde, öğrenciler güncel ve modern olanaklarla kapsamlı bir eğitim almaktadır. Klinisyenlerce hastane ve klinik ortamında eğitim verilmektedir.  http://www.npistanbul.com

  • Uygulamalı Psikoloji ile Klinik Psikoloji arasındaki temel fark nedir?

o   Uygulamalı psikoloji; psikoloji biliminin prensiplerini kullanarak, günlük hayatı pratik hale getirmeyi sağlayan, klinik dışı uygulamalarda uzmanlaşmayı sağlayan bir yüksek lisans programıdır. Klinik Psikoloji ise klinik vakalarda psikoteröpatik açıdan tedavi uzmanlığı eğitimi, patoloji üzerine çalışılan bir uzmanlık alanıdır. Klinik psikoloji hastanın psikoterapisinde ve klinik tedavisine önem veren YL programıdır. Klinik testler ölçekler ve raporlamalarla birlikte tedavi takımında yer alma yetkinliği kazandırır. Resmi yetki belgesi verir. Uygulamalı psikoloji ise psikolojinin adli, spor, sağlık, sosyal, akademik, yönetim danışmanlığı gibi alanlarda uygulanmasına yetkinlik kazandırır.

  • Tezli programala Tezsiz program arasındaki fark nedir?

Tezli programda Tezsiz programdan faklı olan; mezuniyet aşamasında bilimsel araştırma yapılıyor olmasıdır. Kişinin yayını olan bu tez, akademik yükselmede bilim uzmanlığı yetkisi açısından, tezli bilim uzmanlığı sayılmaktadır.

  • Klinik Psikoloji yüksek lisansı programı tamamlandığında alınan ünvan ve yetkiler neler?

Üsküdar Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans programının başarıyla tamamlanması halinde Klinik Psikolog ünvanı almaya hak kazanmaktadır.

  • Özel öğrenci statusü nedir?

Sınavların başarıyla tamamlanması ve programa kabul olunması halinde, ALES sınav belgesinin olmaması sebebiyle, bir dönem fazladan, belgeyi temini için süre verilmesi durumudur. Bir dönemin sonunda belge temini halinde asil öğrenci statusüne geçecektir.

  • Bilimsel Hazırlık programı nedir? Ne kadar sürer?

Alan dışı lisans mezunlarının, Uygulamalı Psikoloji programına kabulü halinde, psikoloji temel derslerini alması gerekmektedir. On temel psikoloji dersinin tamamlanmasıyla, programa başlamaya hak kazanacaktır.

  • Bilim sınavının içeriği nedir?

Temel lisans bilgisini ölçmeye yönelik bir sınav kurgulanmıştır.

  • Mülakat sınavının içeriği nedir?

Teorik bilginin yanı sıra, kişiyle ilgili fikir edinmek, sınavı hakkında konuşmak, programla hedeflerin paralelliğini anlamak üzerine tasarlanmış bir sınavdır.