Sosyal Hizmet Yüksek Lisans Programı Hakkında

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sosyal Hizmet (Tezli/Tezsiz) Yüksek Lisans Programı 

Son yıllarda kentleşme ve beraberindeki sosyal sorunların artışına bağlı olarak, sosyal hizmete ihtiyaç duyan toplum kesimlerinde önemli bir artış görülmektedir. Buna bağlı olarak sosyal hizmetler alanının genişlemesi de sosyal hizmet/sosyal çalışma mesleğine duyulan ihtiyacı ciddi olarak artırmıştır. Eş zamanlı olarak sosyal hizmetler alanında nitelikli ve eğitimli personel talebinin artması sonucunda da alandaki sosyal hizmet/çalışma eğitimi yaygınlaşmaya başlamıştır. Alana paralel olarak sosyal hizmet okullarının sayının artması nedeniyle akademik personel ihtiyacı da kendini ciddi olarak hissettirmektedir.

Lisans düzeyinde gerekli eğitim-öğretim ve nitelikli sosyal hizmet meslek elemanı ihtiyacı, bugün sayıları Türkiye çapında 25’i bulan Sosyal Hizmet lisans programları tarafından karşılanmaya çalışılmaktadır. 2012 yılı sonu itibarıyla toplam 45 üniversitede Sosyal Hizmet bölümü kurulmuş ancak öğretim elemanı sayısının yetersizliği nedeniyle 20 bölümde henüz eğitim-öğretim faaliyetine başlanamamıştır.

Artan eleman ihtiyacı sadece lisans düzeyinde çalışacak sosyal çalışmacılar/sosyal hizmet uzmanları ile sınırlı değildir. Lisansüstü eğitim ile çeşitli sosyal sorun alanlarında (sosyal yardımlar, alternatif çocuk bakım koruma hizmetleri, suça sürüklenen çocuklar, çocuk ihmal ve istismarı, aile içi şiddet vb.) uzmanlaşmış eleman ihtiyacının da daha da artacağı açıktır. Ancak lisansüstü düzeyde sosyal hizmet/çalışma eğitim programı ise halen 7 üniversitede yürütülmektedir. Halen sosyal hizmet alanında mevcut akademisyen sayısının, açılan sosyal hizmet bölümlerinin akademik kadro ihtiyaçlarını karşılayamadığı açıktır. Üsküdar Üniversitesi Sosyal Hizmet Yüksek Lisans Programı ile bütün bu ihtiyaçların karşılanmasına önemli bir katkı sağlanacağı düşünülmektedir. Bunun yanında İstanbul gibi devasa bir kentte merkezi bir konumda yer alan Üsküdar Üniversitesinin sorun alanlarına ulaşması, araştırma ve iş birliği açısından ciddi bir avantaj teşkil ettiğinden, sosyal hizmet yüksek lisans programının akademik açıdan başarılı çalışmalara aday olduğu düşünülmektedir.

Sosyal Hizmet Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programı:

Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsüne bağlı açılan Sosyal Hizmet Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programları aşağıdaki katkıları sunacaktır;

–   Sosyal hizmetler alanında, uzmanlık gerektiren belirli alanlarda çalışacak, etkin sosyal hizmet/çalışma müdahalesi yapabilecek insan gücü ihtiyacının karşılanmasına katkıda bulunmak,

–   Sosyal hizmetler alanında çalışanların mesleki bilgi ve beceri edinmeleri ile mesleğe ait bilgi birikiminin yenilenmesini sağlamak,

–   Sosyal hizmet/sosyal çalışma uygulama çalışması yapan öğrencilere ya da deneyimsiz sosyal hizmet uzmanları/sosyal çalışmacılara bilgi birikimini aktararak denetim ve yönlendirme yapan “süpervizörlerin” zorunlu lisansüstü düzeyde eğitim ihtiyacını karşılamak.

Sosyal Hizmet Yüksek Lisans Program'ının Amacı :

Sosyal Hizmet Yüksek Lisans Programı günümüzün ve geleceğin gözde alanlarından olan sosyal hizmetler alanındaki nitelikli uzman sayısını artırmayı amaçlamaktadır. Bunun yanında, bilim dünyasına sosyal hizmetler alanında çalışan; ülkenin ve toplumun ihtiyaçlarına duyarlı ve vizyon sahibi akademisyenler kazandırmayı amaçlamaktadır.

Sosyal Hizmet Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Programına;

Üniversitelerin dört yıllık lisans programlarını tamamlayanlar ve Üsküdar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği koşullarına uygun olanlar başvurabilmektedir. Sosyal Hizmet alanının dışındaki lisans bölümlerinden mezun olan öğrencilerin, bilimsel hazırlık çerçevesinde sosyal hizmet lisans programından, bölüm tarafından uygun görülen dersleri almaları gerekmektedir. Bu yolla öğrencilerin temel sosyal hizmet bilgisi alarak sosyal hizmet/çalışma mesleğindeki akademik gelişmesine destek verileceği düşünülmektedir.

EĞİTİM DİLİ: Türkçe