Sağlık Yönetimi Yüksek Lisans Programı Hakkında

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sağlık Yönetimi (Tezli-Tezsiz) Yüksek Lisans Programı 

Günümüzde iş bölümü ve uzmanlaşmanın artması sonucunda genel yönetim ve işletme yönetimi dışında hastane yöneticiliği gibi alanlar da özel bir önem kazanmıştır. Son yıllarda yazılı ve görsel basında yer verilen araştırma sonuçları ve değişen yasalara göre, hastane yöneticiliği 21. yüzyılın gözde meslekleri arasında gösterilmektedir. Ülkemizde sağlık yönetimi  giderek önem kazanan bir meslektir. Bu mesleği en iyi şekilde icra edebilecek ve bu konuda gerekli donanıma sahip kişiler yetiştirmeyi amaç edinen Sağlık Yönetimi Yüksek Lisans Programımız sayesinde, çağdaş ve modern sağlık idareciliği/ yöneticiliği temeline dayanan profesyonel sağlık yönetim ihtiyacının kurumlarda karşılanarak, bu kurumlarda sağlık hizmetlerinin daha iyi şekilde planlanması, örgütlenmesi, koordinasyonu, icrası ve denetlenmesi sağlanacaktır.

Bu programdan mezun olan sağlık yönetimi , kaynakların yeterince verimli, etkili, ekonomik, erişilebilir ve kaliteli olarak kullanılmasını sağlayacaktır. Böylelikle, günümüzün en karmaşık işletmeleri konumundaki hastanelerde sunulan hizmetlerin sürekli iyileştirilmesi sağlanacaktır.

Sağlık Yönetimi Yüksek Lisans Programı

Sağlık Yönetimi Yüksek Lisans Programı, tezli veya tezsiz olmak üzere, sırasıyla toplam üç veya dört öğretim dönemini kapsamakta ve sağlık kurum ve kuruluşlarında geçerli olan yönetim, işletme ve planlama faaliyetleri için gerekli bilgi ve beceriyi kazandırmak amacıyla; sağlık kurumlarında yönetim ve organizasyon, araştırma yöntemleri, pazarlama, maliyet muhasebesi, insan kaynakları, kalite ve uygulamalar, karşılaştırmalı sağlık sistemleri, sağlık ekonomisi, yönetim ekonomisi ve sağlık hukuku gibi konularda eğitim vermek amacıyla kurulmuştur.