Sağlık Bilişimi Yüksek Lisans Programı Hakkında

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Sağlık Bilişimi Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Sağlık Bilişimi alanı, özellikle son yıllarda gelişen medikal cihazlar, veri toplama ve veri analiz yöntemleri ile birlikte toplanan verinin klinik karar verme ve tedavi süreçlerine oldukça önemli katkıda bulunmaktadır. Medikal verinin gerek yüksek çözünürlüklü büyüklüğü gerek içerdiği bilginin anlamlılığının ortaya konması gerekliliği, veri işleme ve analiz yöntemlerine olan ihtiyacı beraberinde getirmektedir. Günümüzde pek çok hastadan Elektroensefalografi (EEG), Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRI), Bilgisayarlı Tomografi (BT), Mamografi vb. gibi farklı görüntüleme yöntemleri ile elde edilen verilerin sinyal işleme, gürültü temizleme, özellik çıkartma, modelleme, temel bileşen analizi gibi yöntemler ile işlenmesi ve klinik olarak da anlamlı sonuçlar elde edilmesi bu alanda uzmanlaşmaya ihtiyaç duyan sağlık çalışanlarının yetişmesini de bir zorunluluk haline getirmiştir.

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sağlık Bilişimi Yüksek Lisans Programı

Son yıllarda disiplinler arası çalışmaların yaygınlaşması ile birlikte gerek temel bilimlerin gerekse mühendislik bilimlerinin sağlık alanındaki veriler üzerine kayda değer katkıları olmuş, hem klinik tanılama süreçlerinde hem de tedavi sonucunu öngörme çalışmaları ile literatüre de oldukça önemli katkı sağlanmıştır. Özellikle yapay zekâ ve makine öğrenmesi alanında kaydedilen gelişmeler sağlık alanındaki veri-yoğun birikimin değerlendirilmesinde oldukça önemli bir rol üstlenmiştir. Sağlık bilişimi alanında yetişecek insan gücü ile gerek tanı gerek tedavi sonucu tahmini uygulamaları ile ileriye dönük veya mevcut durumun gelişmesine katkıda bulunacak uygulamalar geliştirilmesi sağlanacaktır. Sağlık bilişimi alanında tamamlanmış ve halihazırda yürütülmekte olan pek çok proje, akademik çalışma ve fiziksel ürün de alandaki ihtiyacın öneminin altını çizmektedir. Sağlık Bilişimi Yüksek Lisans Programı ile tıbbi görüntüleme ile elde edilen verinin farklı disiplinlerdeki araştırmacılar tarafından analiz edilmesi ile etkin ve hızlı tanılama ve tedavi sonucu öngörme, sınıflandırma, biyolojik işaretçi ortaya koyma gibi oldukça kıymetli süreçlerin alandaki uzmanlar tarafından da tatbik edilmesine olanak sağlanacaktır. Programın amacı bir yan dal uzmanlığı kazandırmanın yanı sıra, uzmanlık derecesine sahip olan adayların Sağlık Bilişimi komşuluğundaki özelleşmiş alanlarında da akademik gelişmelerini sağlayacaktır. Bununla birlikte Sağlık Bilişimi alanında akademik kariyer yapmayı planlayan temel bilimler, mühendislik, tıp veya sağlık bilimleri lisans mezunları da programdan istifade edebileceklerdir. Açılmasını önerdiğimiz “Sağlık Bilişimi Yüksek Lisans Programı” ile ülkemizde yetiştirilen sağlık personelinin bilişim yetkinliklerini arttırmak ve bu alandaki dışa bağımlılığı azaltmak ve katma değer üreten projelere, araştırma geliştirme çalışmalarına katkıda bulunabilecek bu çalışmalara öncülük edebilecek insan kaynağını yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Sağlık Bilişimi Yüksek Lisans programı öğrencilerimize halihazırda yapay zeka ve akıllı sistemler başlığı altında dünyada yürütülmekte olan çalışmalar ile ilgili bilinç kazandırma, ülke ekonomisine katkıda bulunacak modüler ve akıllı sistemler geliştirme süreçlerini başlatma ve yürütme, üniversite ve sanayi işbirlikleri için zemin hazırlama ve girişimci gençleri kuluçka merkezi, hızlandırıcılara yönlendirme süreçlerinde akademik çalışmalar yapma süreçlerinde katkıda bulunacaktır.

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sağlık Bilişimi Yüksek Lisans Programı