Nörobilim Yüksek Lisans Programı Hakkında

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Nörobilim (Tezli-Tezsiz) Yüksek Lisans Programı

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Nörobilim (Tezli-Tezsiz) Yüksek Lisans Programı 

Nörobilim (Sinirbilim) sinir sisteminin araştırılmasına dayalı bir bilim dalıdır. Geleneksel olarak biyolojik bilimlerin bir alt dalı olarak değerlendirilen nörobilim; günümüzde tıp, kimya, matematik, biyoloji, bilgisayar mühendisliği, fizik, psikoloji bilim dallarının bir arada çalıştıkları interdisipliner kimliğini kazanmıştır. Tematik yapıdaki üniversitemizde bu multidisipliner yapılanmaya model oluşturabilecek ekibimiz ile birlikte eğitimin yanında araştırmaya ağırlık veren bir vizyon ile üst düzey bir eğitim ve araştırma kalitesi sunmaktayız.

Üsküdar Üniversitesi Nörobilim Yüksek Lisans Programı;

Üsküdar Üniversitesi Nörobilim Yüksek Lisans Programı gerek ders programının içeriği, gerekse mezun olacak öğrencilerin hangi niteliklere sahip olması gerektiğine dair hedefleri bakımından önemli farklılıklar göstermektedir. Nörobilim Yüksek Lisans Programı'nın ülkemizdeki emsallerinden en önemli farkı, üstün teknoloji ile donatılmış cihazları içeren laboratuvarlarımızdır. Öğrencilerimizin bir nörobilim araştırmasının nasıl yapılması gerektiğinden başlayarak, çalışmak istedikleri alandaki en özgül bilgilere kadar ulaşmaları planlanmıştır. Öğrencilerin, nörobilim'in tüm alt alanlarına yönelik, hesaplamalı ve işlem nörobilim de dahil olmak üzere temel bir takım bilgileri almaları hedeflenmiştir. Öğrenciler, mezuniyet için ilgi duydukları nörobilim alt alanındaki öğretim üyesinin danışmanlığında özgül bir nörobilim problemini araştıracak, tartışacak ve öğrenim süresince kazanılan bilgi ve becerilerini yansıttığı bir bitirme tezi hazırlayacaktır.

Programımızda Nörobilim mültidisipliner olarak alt çalışma gruplarına ayrılmıştır. Bu gruplar şöyle sıralanabilir:

1) Hesaplamalı Nörobilim (Computational Neuroscience)

2) Gelişimsel Nörobilim (Developmental Neuroscience)

3) Sistemler Nörobilim (Systems Neuroscience)

4) Kognitif Nörobilim (Cognitive Neuroscience)

5) Klinik Nörobilim (Clinical Neuroscience)

Nörobilim Yüksek Lisans Programının Amacı

Amacımız, nörobilim eğitimi ve öğretimi alanında yeni bilgi ve yaklaşımları izleyebilen, nörobilimin temel alanlarında yeterli bilgiye ve nörobilim bakış açısının gerektirdiği araştırmacı özelliklere sahip, güncel sorunlara nörobilim bakış açısıyla yaklaşabilen bireyler yetiştirmektir.