Nörobilim Doktora Programı Hakkında

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

NÖROBİLİM DOKTORA PROGRAMI

Çağımızda insan davranışlarını açıklayabilmek ve altında yatan mekanizmaları anlayabilmek için bilişsel süreçler ve nörolojik fonksiyonların araştırılması oldukça ön plana çıkmıştır. Bu bakımdan bilişsel bilimler ve sinirbilim insan davranışlarını açıklayabilmek için temel teşkil eden bilim dalları olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu iki temel bilimsel disiplin tıp, psikoloji, davranış bilimleri, bilgisayar bilimleri, adli bilimler gibi pek çok alanla yakından da ilişkili olan disiplinler arası çalışma alanlarıdır. Bu sebeple bilişsel bilimler ve sinirbilimdeki gelişmeler insana dair her türlü alanda bilimsel çalışmaların ve uygulamaların önünü açmaktadır. Ayrıca bilişsel fonksiyonların açıklanması, altından yatan mekanizmaların tam olarak anlaşılabilmesi için sinirbilimden faydalanılması esastır. Dolayısıyla bu iki disiplinin birlikte ele alınacağı bir eğitim programı, bilimsel anlamda bütüncül ve etkin bir yaklaşım sergilemesi bakımından da gerekli bir programdır. Bu gerekçeler dahilinde açılan nörobilim doktora programı psikoloji, sinirbilim, bilgisayar mühendisliği gibi farklı alanlardan uzmanların bir araya gelip, bu farklılıklardan da yararlanarak disiplinler arası, yaratıcı, yenilikçi ve akademik açıdan güçlü bir eğitim programı oluşturmayı hedeflemektedir. Nörobilim Doktora programı nörobilim, psikoloji, fizyoloji, farmakoloji, nöroloji, psikiyatri, bişsel bilimler, biyoloji, matematik, istatistik gibi multidisipliner alanları kapsamaktadır. Davranış bilimleri alanında tematik eğitimiyle öne çıkan Üsküdar Üniversitesi güçlü kadrosu ve geniş altyapı imkanlarıyla bu alanda akademisyen yetiştirerek ülke bilimine dünya standartlarında katkılarda bulunacaktır.

Programın dili Türkçe'dir.