Nörobilim Doktora Programı Başvuru ve Ücretler

BAŞVURU VE ÜCRETLER

 NÖROBİLİM ANABİLİM DALI DOKTORA PROGRAMI İÇİN ARANAN NİTELİKLER

(2018-2019 Akademik Yılı, Bahar Dönemi online başvuruları, 03.12.2018 tarihinden itibaren başlamıştır.)

Bilim Sınavı Tarihi:

01 Şubat 2019 Cuma, saat: 14.00

Sınav Yeri: Merkez Yerleşke/Altunizade

Online başvurusunu yapan tüm adaylarımız bilim sınavına davetlidir.Ancak Psikoloji, Tıp veya Nörobilim alanında yüksek lisans düzeyinde eğitim almamış olan adaylarımıza bilimsel hazırlık uygulanacaktır.

NOT: KESİN KAYIT HAKKI KAZANAN ADAYLAR SINAV SONUÇLARI İLAN EDİLDİKTEN HEMEN SONRA KAYITLARINI YAPTIRABİLİRLER

KESİN KAYIT ESNASINDA İSTENEN BELGELER

- Yüksek Lisans diplomasının aslı veya onaylı kopyası

- Yüksek Lisans not belgesinin (transkript) aslı veya onaylı kopyası

- ALES sınav sonuç belgesi

- YDS sınav sonuç belgesi (veya eşdeğer sınav sonuç belgesi)

-  Kimlik fotokopisi

- Fotoğraf (2 Adet)

YABANCI DİL SINAVLARI EŞDEĞERLİKLERİ

Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri Belgesini İndirmek İçin Tıklayın 

ADAYLARDA ARANACAK ÖZEL KOŞULLAR

Doktora programına başvuracak adayların Psikoloji, Tıp veya Nörobilim alanında yüksek lisans düzeyinde eğitim almış olmaları gerekmektedir. Bu şartı sağlamayan adaylar ise Bilimsel Hazırlık eğitimi alarak başarılı oldukları takdirde doktora programına devam edebilirler.

Doktora programına öğrenci kabulü Üsküdar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 9. Maddesinde belirtilen başvuru şartlarını sağlayan öğrencilerin aynı yönetmeliğin 17. Maddesine göre değerlendirilmesi ile gerçekleştirilecektir.

Buna göre doktora programlarına başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki koşulları sağlamış olması gerekir:

1.         Doktora programına başvurabilmek için adayların Psikoloji, Tıp veya Nörobilim alanında yüksek lisans diplomasına sahip olmaları gerekir. Ayrıca, yabancı ülkelerdeki yüksek lisans programını bitirmiş Türk uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulundan denklik belgesi de almaları gerekir.

2.         Doktora programlarına başvuran adayların ALES'ten başvurdukları programın puan türünde en az 55 tam puan almaları gerekir.

3.         Doktora programına başvuran adayların YDS’den en az 55 veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından bu puana eşdeğer bir puan almaları gerekir.

ÖĞRENİM ÜCRETİ:


NÖROBİLİM DOKTORA PROGRAMI


2018-2019 YILI KDV DAHİL TOPLAM TUTAR

NÖROBİLİM DOKTORA PROGRAMI

42.555,00 TL

NÖROBİLİM DOKTORA TEZ ÜCRETİ

14.185,00 TL

NÖROBİLİM DOKTORA DERS ÜCRETİ

2.580,00 TL


*Doktora Programlarında Üsküdar Üniversitesi Tezli Yüksek Lisans programlarından Mezun öğrencilerine %20 burs uygulanmaktadır.

*Doktora program ücreti 8 yarıyılı kapsamaktadır.

*Tez Ücreti: Ders dönemini tamamlayıp sadece tez dönemi için gelmek isteyenleri kapsamaktadır.

*Ders Ücreti: Özel Öğrenci ya da kaydı başka üniversitede olup sadece ders almak isteyen öğrenciler için ders başı ücreti kapsamaktadır.

Doktora bursları hakkında bilgi almak için tıklayınız.