Moleküler Nörobilim Doktora Programı Hakkında


Moleküler Nörobilim Doktora

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Moleküler Nörobilim Doktora Programı:

Beynin işlevi, sinyalleme birimlerinin son derece karmaşık bir entegrasyonunun sonucudur: Nöronların sağlık ve hastalıktaki rolünü anlamak için, nöronal fonksiyonun altında yatan temel mekanizmaları anlamak oldukça önemlidir. Son yıllarda genetikte kaydedilen ilerlemeyle birlikte, bu genlerin nöronal sistemlerde ne yaptığını anlamak büyük bir istek haline gelmiştir. Ülkemizin bu konuda dünya çapında hızla artan bilgi birikimini yakalaması ve bu alanın öncü çalışmalarını üretecek alt yapıyı oluşturması gerekmektedir.

Ayrıca moleküler ilkelere ilişkin temel anlayış, otizm, şizofreni, Alzheimer ve Parkinson gibi nörolojik hastalıklar için eşsiz tedavi paradigmalarının doğru anahtarını elinde tutmaktadır.

Moleküler Nörobilim Doktora Programının Amacı;

  • Öğrencilere psikiyatrik ve nörodejeneratif bozukluklar dahil bir dizi beyin hastalığının gösterdiği temel ve deneysel sinirbilim hakkında derinlemesine bilgi sağlamak
  • Bugünün ve yarının hastalıkları için çözüm aramada önemli bir rol oynamak isteyen bu konuda yeterliliği yüksek, kaliteli eğitmen ve akademisyenleri yetiştirmektir.

 2013 yılında ABD’de başlatılan “Brain initiative Project” in Türkiye ve Ortadoğu koordinatörlüğünü yürüten üniversitemizde bu programın bir ihtiyaç olduğu düşünülmüş ve bu ihtiyaç doğrultusunda doktora programının açılışı gerçekleştirilmiştir.

Öte yandan Moleküler Nörobilim Doktora Programını bitiren bireyler moleküler ve hücresel nörobilim alanında çalışabilecekleri gibi temel nörobilim alanlarında da çalışabileceklerdir.

Bu amaçla Moleküler Nörobilim Doktora Programında öğrencilerin bu alandaki gerekli bilgileri öğrenebilmeleri için alması gereken zorunlu dersler ve çalışmak istediği alana uygun olan seçmeli dersleri seçerek hem bu alana özgü gerekli bilgileri hem de istedikleri alan ile ilgili bilgileri eksiksiz edinebilmeleri için geniş yelpazeli bir ders programı oluşturulmuştur.

Moleküler Nörobilim Doktora