İş Sağlığı ve Güvenliği Yüksek Lisans Programı Hakkında

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

İş Sağlığı ve Güvenliği TEZSİZ Yüksek Lisans Programı, 2012 yılında yürürlüğe giren 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanuna paralel olarak yükselen değerlerdendir. Çalışanların sağlıkları ve güvenliği, İş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenmesi gibi önemli konularla ilgilenir. Tüm mühendislik alanları için ihtisaslaşma bağlamında günümüzde en çok tercih edilen programlardan biridir. TEZSİZ yüksek lisans programını bitiren kişiler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının B sınıfı Uzmanlık Sınavına girmeye hak kazanmaktadırlar. İş Güvenliği yüksek lisansı yapan adaylar, edindikleri nitelikli bilgiler ile yurt içinde ve yurt dışında tüm sektörlerde bu konudaki yetişmiş eleman ihtiyacına cevap verebilmektedir.

Türkiye genelinde İş Sağlığı ve Güvenliği Laboratuvarı olan tek üniversite olmanın gururu, Bilgisayar Laboratuvarlarında verilen teknik dersler, Lisanslı Güvenlik Mühendisliği Yazılım Programları, tecrübeli kadrosu ve bu alanda yetişmiş uzman hocaları ile ülkemizin en iddialı Lisansüstü Eğitimi verilmektedir.

İş sağlığı ve Güvenliği TEZSİZ Yüksek Lisans Eğitimi Başvuru Koşulları

Lisans mezunları (Tercihen mühendislik, mimarlık mezunları olmakla birlikte, programa tüm lisans mezunları başvurabilmektedir)

Tezsiz Yüksek Lisans Mezunları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın açtığı Uzmanlık Sınavları içinde “”B” Sınıfı Sınava girmeye doğrudan hak kazanır.

(**Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Lisans Mezuniyeti için istediği koşul ve bölümlere haiz olma şartı ile)

İş Sağlığı ve Güvenliği TEZSİZ Yüksek Lisans Programı Kapsamı

Tezsiz yüksek lisans programı toplam 30 krediden az olmamak koşuluyla en az 10 ders ve bitirme projesi çalışmasından oluşur. Tezsiz yüksek lisans programı bir eğitim-öğretim dönemi 30 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla toplam en az 90 AKTS kredisinden oluşur.

İş Sağlığı ve Güvenliği TEZSİZ Yüksek Lisans Programı Süresi

Tezsiz yüksek lisans programının süresi, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın iki yarıyıl olup, program en çok üç yarıyılda tamamlanır.


İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

İş sağlığı ve Güvenliği lisansüstü eğitimi, 2012 yılında yürürlüğe giren 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanuna paralel olarak yükselen değerlerden biridir. Bilimsel bir alan olarak yeni olması özelliği ile farklı disiplinler için akademik araştırmalara açık bir alandır. Hukuksal Mevzuat, Mühendislik, Teknik alanlarda disiplinler arası çalışma ve bilimsel ürün ortaya koymak üzere yapılandırılmıştır. Tüm mühendislik alanları için ihtisaslaşma bağlamında günümüzde en çok tercih edilen programlardan biridir. İş Güvenliği ihtisası yapan adayların, yurt içi ve yurt dışı tüm sektörlerde yetişmiş eleman ihtiyacına yönelik istihdamı olanaklıdır. Türkiye genelinde İş Sağlığı ve Güvenliği Laboratuvarı olan tek üniversite olmanın gururu, Bilgisayar Laboratuvarlarında verilen teknik dersler, Lisanslı Güvenlik Mühendisliği Yazılım Programları, tecrübeli kadrosu ve bu alanda yetişmiş uzman hocaları ile ülkemizin en iddialı Lisansüstü Eğitimini verilmektedir.


Tezli Yüksek Lisans Mezunları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın açtığı Uzmanlık Sınavları içinde “”B” Sınıfı Sınava girmeye doğrudan hak kazanır.

(**Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Lisans Mezuniyeti için istediği koşul ve bölümlere haiz olma şartı ile)

İş Sağlığı ve Güvenliği Tezli Yüksek Lisans Eğitimi Başvuru Koşulları

Lisans mezunları,

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından (ALES) 55 taban puana sahip,

Tercihen yabancı bir dile hakim adaylar.

Tercihen mühendislik mezunları olmakla birlikte, programa tüm lisans mezunları başvurabilmektedir.


İş Sağlığı ve Güvenliği Tezli Yüksek Lisans Programı Kapsamı

Tezli yüksek lisans programı toplam 30 krediden az olmamak koşuluyla en az on ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Tezli yüksek lisans programı bir eğitim-öğretim dönemi 30 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla seminer dersi hariç en az on ders ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur.

İş Sağlığı ve Güvenliği Tezli Yüksek Lisans Programı Süresi

Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda tamamlanır.