Genel Bilgi

Sağlık Bilimleri Enstitüsünde lisansüstü eğitim, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun amaç ve ilkeleri doğrultusunda “Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitüleri Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliği” ve “Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği” hükümlerine uygun olarak hazırlanan ve 08. 01. 2014 tarih ve 28876 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Üsküdar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” çerçevesinde yürütülmektedir.

Enstitümüz, seçkin öğretim kadrosu ile Üniversitemizin davranış ve sağlık bilimleri alanlarındaki deneyim ve bilgi birikimini kullanarak, ulusal ve uluslararası düzeyde tercih edilen, saygın yaratıcı ve evrensel bilime katkı yapan bilim insanları ve alanında yetkin uzmanlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

2011 yılında kurulan Enstitümüzde 2012-2013 eğitim öğretim yılı güz yarıyılında Hastane İşletmeciliği, bahar yarıyılında ise Nörobilim Yüksek Lisans programları ile eğitim öğretim faaliyetlerine başlanmıştır. Bu programları 2013-2014 eğitim öğretim yılında Hemşirelik (Psikiyatri Hemşireliği, İç Hastalıkları Hemşireliği, Kadın Sağlığı ve Doğum Hemşireliği, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği, Toplum Ruh Sağlığı Hemşireliği) ile İş Sağlığı ve Güvenliği Yüksek Lisans programları izlemiştir.

Enstitü bünyesinde halen tezli-tezsiz yüksek lisans ve bilimsel hazırlık eğitim programları mevcuttur.
Bilimsel hazırlık programı, Enstitünün herhangi bir anabilim dalında yüksek lisans eğitimi yapmaya hak kazanan öğrencilerden, lisans eğitimleri kabul edildikleri yüksek lisans veya doktora programından farklı alanlarda olan ya da başka bir yükseköğretim kurumundan mezun olanlara eksiklerini gidermek için uygulanan programdır.
Tezli yüksek lisans programı en az 21 kredilik yedi adet ders ile seminer ve tez çalışmasından oluşur. Tezsiz yüksek lisans programı ise en az 30 kredilik 10 adet ders ile proje çalışmasından oluşmaktadır.

Enstitümüzde dersler teorik ve pratik olarak yürütülmektedir. Teorik dersler, Üsküdar Üniversitesi Güney Yerleşkedeki dersliklerde; laboratuvar, hastane, kurum vb. uygulamalar ise ilgili Anabilim Dalları tarafından hazırlanan ortamlarda yapılmaktadır. Nörobilim Yüksek Lisans programında öğrencilere Üniversitemiz Nöropsikofarmakoloji Uygulama ve Araştırma Merkezine bağlı laboratuvarlardan yararlanma imkânı sağlanmaktadır. Öğrencilerimiz branş derslerinin yanı sıra gerektiğinde Enstitümüze bağlı programlar ile diğer enstitülerin programlarından ders alabilmektedirler. Derslikler teknolojik yönden gelişmiş olup, öğrencilerin ders ve tez çalışmaları için Üniversite kütüphanesinden doğrudan ve online olarak her türlü bilgiye ulaşım imkânı bulunmaktadır.