Formlar

Yüksek Lisans Programları Süreç Akış Diyagramı.pdf

Tez Sürecinde Yapılması Gerekenler.pdf

Tezli Yüksek Lisans Programları Formları

Farkli-enstituden-ders-alma-talep-formu1503.doc
Tez yazım kılavuzu 2019.pdf
Kayit-dondurma-formu 12092018.doc
Danışman Değişiklik Formu 1503.doc
Tez Öneri Formu 04012019.doc
Tez Proje Formatı İnceleme Formu 1503.docx
Tez Konusu Değişiklik Formu 08112018.doc
Tez Savunma Sınav Tutanağı 1503.doc
Tez Onay Formu 0409.docx
Tez Jüri Atama Formu 12092018.docx
Tez Teslim Formu 1503.doc
Muafiyet Formu 1503.doc
Danışman Tercih Formu Tez 16102018.docx


Tezsiz Yüksek Lisans Programları Formları

Farkli-enstituden-ders-alma-talep-formu1503.doc
Kayit-dondurma-formu 12092018.doc
Danışman Değişiklik Formu 1503.doc
Proje Öneri Formu 1503.doc
Tez Proje Formatı İnceleme Formu 1503.docx
Proje Onay Formu 0409.doc
Proje Teslim Formu 1503.docx
proje-yazim-kilavuzu 2019.pdf
Proje Danışmanı Tercih Formu.docx


Doktora Programları Formları

DOKTORA TEZ ÖNERİ FORMU.doc
DOKTORA TEZ DANIŞMANI ÖNERİ FORMU.docx
DOKTORA TEZ İZLEME KOMİTESİ ÖNERİ FORMU.docx
DOKTORA TEZ İZLEME KOMİTESİ TEZ İZLEME DEĞERLENDİRME TUTANAĞI 04012019.docx
DOKTORA TEZ JÜRİSİ ÖNERİSİ.docx
DOKTORA TEZ ÖNERİSİ SÖZLÜ SINAV TUTANAĞI.docx
DOKTORA TEZ SAVUNMA UYGUNLUK FORMU.docx
DOKTORA TEZ SAVUNMA SINAV TUTANAĞI.docx
DOKTORA TEZ ONAY FORMU 16012019.docx
DOKTORA YETERLİK KOMİTESİ ÖNERİ FORMU.docx
DOKTORA YETERLİK SINAV JÜRİSİ ÖNERİ FORMU.docx
DOKTORA YETERLİK SINAV TUTANAĞI.docx
DOKTORA YETERLİK SÖZLÜ ve YAZILI SINAV DEĞERLENDİRMESİ.docx