Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Yüksek Lisans Programı Program Hakkında

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Yüksek Lisans Programı 

Tıbbın pek çok alanında uygulanabilen fizyoterapi ve rehabilitasyon, savaşlar, kazalar ve çocuk felci epidemileri nedeniyle oluşan özürlü nüfusun fonksiyonel kayıplarını giderebilmek amacı ile doğmuş ve pek çok aşamadan geçerek günümüzdeki popüler konumuna ulaşmıştır. Dünyada ve ülkemizde gelişen teknoloji nedeniyle giderek hareketsizleşen toplumların bugün ve gelecekteki gereksinimleri fizyoterapistlik mesleğinin gelişimini kaçınılmaz kılmaktadır.

Ülkemiz sağlık eğitim politikalarının geleceğini planlamak amacıyla kaliteli ve yetkin lisans fizyoterapi rehabilitasyon öğrenimi kadar, henüz yeterli sayıda akademisyen ve uzmanlaşmış fizyoterapist bulunmaması, bizi, Üniversitemiz bünyesinde lisansüstü eğitim programı açmaya yönlendirmiştir.

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Yüksek Lisans Programımızın temel amaçları:

  • Dört yıllık lisans eğitimi boyunca öğrenilen teorik ve uygulamalı bilgileri derinleştirmek,
  • Bilimsel araştırma ve kanıta dayalı uygulamaların temellerini öğrenmek,
  • Klinik bilgileri özgün şekilde farklı durumlarda kullanabilme ve farklı fizyoterapi rehabilitasyon tekniklerini geliştirebilme yetisi kazandırmak,
  • Mesleki konularda araştırma ve bilgi edinme yollarını, bilgiyi sunmayı, bilgiyi yaymayı, bilgiyi geliştirmeyi ve üzerinde tartışmayı öğrenmektir.

Programımızın hedefi, lisans mezunu fizyoterapistlere, uluslararası standartlarda, özel fizyoterapi ve rehabilitasyon yaklaşımlarını öğretmek, sağlam bilimsel temelleri olan bilgiye ulaşımı öğretmek ve sağlamlaştırmak, araştırmaya yönelik fizyoterapist kavramını kazandırmak, değerlendirme, tedavi programı çizme ve standardizasyon etik kurallarını çok iyi bilen ve uygulayan mezunlar vermek, yaptıkları tezlerde yeni yöntemler uygulayan, sonuçları klinik rehabilitasyon programlarını etkileyen araştırmalar yapan uzman fizyoterapistler yetiştirmektir. Böylece bu program ile aynı zamanda üniversiteler ve araştırma merkezlerinin ihtiyaç duyduğu öğretim üyesi yetiştirmenin ilk adımı yerine getirilmiş olacaktır.

Son yıllarda gerek klinik, gerekse akademik alanda fizyoterapistlere olan ihtiyaç önemli ölçüde artmıştır ve artmaya devam edecektir. Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü: Bilimsellik, eğitimde mükemmellik, insana ve dokulara saygı, takım çalışması, etik değerlere bağlılık, katılımcılık ile iletişimde kalite ilke ve değerlerini benimsemiştir.

 Neden Farklıyız?

İki ana başlıkta bu soruya yanıt verebiliriz:

Önce biz merak ediyoruz. Kendimizi sürekli geliştiriyor ve yeniliyoruz. Haftanın iki günü yeni yaklaşımlar üzerine klinikte seminerlerimizi gerçekleştiriyoruz. Ve öğrencilerimize en yeni bilgileri en keyifli şekilde aktarıyoruz.

Üsküdar Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, Türkiye’de sayılı birkaç üniversitede bulunan, Türkiye’de üçüncü, İstanbul’da ilk/tek eğitim ve uygulama kliniğine sahiptir. Kliniğin içerisinde birçok klinik ve üniversitede olmayan branşlar yer almaktadır. Bu sayede öğrencilerimiz daha sık ve ender görebilecekleri hastalık gruplarını yakından tanıyabilecek ve mezuniyet sonrası diğer meslektaşlarına göre daha avantajlı durumda mesleklerine başlayacaklardır. İlk etapta 8 farklı branş yer almaktadır:

Ortopedik Rehabilitasyon,

Sportif Rehabilitasyon,

Nörolojik Rehabilitasyon,

Omurga Sağlığı ve Rehabilitasyonu,

Oral-Motor Rehabilitasyon,

El Rehabilitasyonu,

Kardiopulmoner Rehabilitasyon,

Lenf Drenaj Masajı

Egzersiz Eğitim Kliniği

Kısa zaman içerisinde, Pediatrik Rehabilitasyon, Ortez-Protez Rehabilitasyonu, Rehabilitasyonda Özel Teknoloji Üretim Merkezi gibi ihtiyaca yönelik yeni branşlar eklenecektir. Yukarıda adı geçen branşların hepsinde öğrencilerimiz, üniversite öğretim üyelerinin gözetim ve öncülüklerinde, hastaları yeni yöntemlerle değerlendirme, tedavi etme imkanına sahiptirler.

Kliniğimizde büyük kamu üniversite ve hastanelerinde bile olmayan kardiopulmoner değerlendirme cihazı (COSMED QUARD CPET), İzokinetik kas değerlendirme ve eğitim cihazı (ISOMED-2000) ve egzersiz eğitiminde kullanılan egzersiz istasyonu LifeFitness Synergy 360 XM gibi çok sayıda ileri teknoloji ve güncel ekipmanlar yer almaktadır.

Yüksek lisans öğrencilerimiz ilk ve ikinci yarıyılda bu klinikte “Klinik Çalışma” dersleri bünyesinde yapacakları araştırmalarla bilimsel yayın yazacaklardır. Ders dönemlerini tamamladıklarında yine kliniğimizde tezlerini gerçekleştirme imkânı bulunmaktadır.