Dil ve Konuşma Terapisi Doktora Programı Başvuru ve Ücretler

(2018-2019 Akademik Yılı, Bahar Dönemi online başvuruları, 03.12.2018 tarihinden itibaren başlayacaktır.)

Yazılı Bilim Sınavı :   

30 Ocak 2019 Çarşamba 

Saat: 10:00

Sınav Yeri: Güney Yerleşke

NOT: KESİN KAYIT HAKKI KAZANAN ADAYLAR SINAV SONUÇLARI İLAN EDİLDİKTEN HEMEN SONRA KAYITLARINI YAPTIRABİLİRLER

  1. Mezuniyet Koşulu: 

Doktora Programına, sadece lisans ve yüksek lisans mezuniyeti Dil ve Konuşma Terapisi olan adaylar başvurabilir.

Odyoloji/İşitme ve Konuşma Bozuklukları Tezli Yüksek Lisans mezunlarından 6 Şubat 2013 öncesinde kayıt yaptıran mezunlar da başvurabilir.

06.02.2013 tarihinden önce Dil ve Konuşma Terapisi Yüksek Lisans Programına kaydolmuş adayların Tezli-Tezsiz ayrımı yapılmaksızın başvuruları kabul edilecektir.

Dil ve Konuşma Terapisi Yüksek Lisans Programına kaydını 06.02.2013 tarihinden sonra yaptıran adaylarımızdan yalnızca Tezli Yüksek Lisans programından mezun olanlar Doktora programına kabul edilecektir.

  1. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) Koşulu:

Başvurulan programın puan türünde en az 55 standart puana sahip olmak gerekir.

Yabancı uyruklu adaylarda ALES sınavına girmiş olma şartı aranmaz.

ALES sınavının geçerlilik süresi 3 yıldır.

  1. Yabancı Dil Koşulu:

YDS veya eşdeğer bir sınavdan 55 veya daha fazla puan almış olmaları gerekmektedir.

  1. Giriş sınavı:

Doktora programına kabul edilebilmek için, Üsküdar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 36. maddesindeki koşulları taşıyan adayların Dil ve Konuşma Terapisi Anabilim dalı Başkanlığınca yapılacak yazılı ve sözlü bilim sınavında başarılı olmaları gerekir.

Adayların başarı sıralaması, şu ölçütlere göre belirlenecektir:

YL Mezuniyet notu % 10

ALES puanı % 50

Yabancı dil puanı % 10

Yazılı Bilim Sınavı % 30

  1. Sonuçların Duyurulması

Sonuçlar 7 Şubat 2018 günü ilan edilecektir.

KESİN KAYIT HAKKI KAZANAN ADAYLAR SINAV SONUÇLARI İLAN EDİLDİKTEN HEMEN SONRA KAYITLARINI YAPTIRABİLİRLER

  1. KESİN KAYIT ESNASINDA İSTENEN BELGELER

Yüksek Lisans diplomasının aslı veya onaylı kopyası

Yüksek Lisans not belgesinin (transkript) aslı veya onaylı kopyası

ALES sınav sonuç belgesi

YDS sınav sonuç belgesi (veya eşdeğer sınav sonuç belgesi)

Nüfus cüzdanı fotokopisi

Fotoğraf (2 Adet)

  1. YABANCI DİL SINAVLARI EŞDEĞERLİKLERİ

Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri Belgesini İndirmek İçin Tıklayın 

  1. ADAYLARDA ARANACAK ÖZEL KOŞULLAR

Doktora Programına, sadece lisans ve yüksek lisans mezuniyeti Dil ve Konuşma Terapisi olan adaylar başvurabilir.

Dil ve Konuşma Terapisi (Tezli) Yüksek Lisans diplomasına sahip olmak (*)

YDS ve eşdeğer bir sınavdan 55 veya daha fazla puan almış olmak.

ALES sınavından 55 veya daha fazla puan almış olmak,

(*) 06 Şubat 2013 tarihinden önce Dil ve Konuşma Terapisi Yüksek Lisans Programına kaydolmuş adayların Tezli-Tezsiz ayrımı yapılmaksızın başvuruları kabul edilecektir.

Ayrıca, Odyoloji/İşitme ve Konuşma Bozuklukları Tezli Yüksek Lisans mezunlarından 06 Şubat 2013  öncesinde kayıt yaptıran mezunlar da başvurabilir.

ÖĞRENİM ÜCRETİ:

DİL VE KONUŞMA BOZUKLUKLARI TERAPİSİ DOKTORA PROGRAMI
2018-2019 YILI KDV DAHİL TOPLAM TUTAR
DİL VE KONUŞMA BOZUKLUKLARI TERAPİSİ DOKTORA PROGRAMI
42.555,00 TL
DİL VE KONUŞMA BOZUKLUKLARI TERAPİSİ DOKTORA PROGRAMI TEZ ÜCRETİ
14.185,00 TL
DİL VE KONUŞMA BOZUKLUKLARI TERAPİSİ DOKTORA PROGRAMI DERS ÜCRETİ
2.580,00 TL


*Doktora Programlarında Üsküdar Üniversitesi Tezli Yüksek Lisans programlarından Mezun öğrencilerine %20 burs uygulanmaktadır.

*Doktora program ücreti 8 yarıyılı kapsamaktadır.

*Tez Ücreti: Ders dönemini tamamlayıp sadece tez dönemi için gelmek isteyenleri kapsamaktadır.

*Ders Ücreti: Özel Öğrenci ya da kaydı başka üniversitede olup sadece ders almak isteyenleri kapsamaktadır.

Doktora bursları hakkında bilgi almak için tıklayınız.