Dil ve Konuşma Terapisi Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programları Hakkında

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dil ve Konuşma Terapisi Tezli Yüksek Lisans Programı

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dil ve Konuşma Terapisi Tezli Yüksek Lisans Programı


Dil ve Konuşma Terapisi Tezli Yüksek Lisans Programı'’nın amacı, Dil ve Konuşma Terapisi Lisans Programı mezunları ile Dil ve Konuşma Terapisi Tezsiz Yüksek Lisans mezunlarının, alacakları dersler ve yapacakları bilimsel araştırmalar sonrasında yazacakları yüksek lisans teziyle, çalıştıkları konuda Uzman Dil ve Konuşma Terapisti olmalarını sağlamaktır. Bu nedenle, programda dil ve konuşma terapistliği mesleği alanlarında uzmanlık konularına odaklı kuramsal ve uygulamalı dersler ile bilimsel araştırmaya yer verilecektir.

Dil ve Konuşma Terapisi Tezli Yüksek Lisans Programı, özellikle ve öncelikle, dil ve konuşma terapisi alanında üniversitelerimizin acil öğretim elemanı ve araştırmacı ihtiyacını karşılamaya önemli ölçüde katkıda bulunmak amacıyla planlanmış ve geliştirilmiştir. Sözü edilen tezli yüksek lisans programı, aynı zamanda, açılacak/açılmış olan doktora programlarına adaylar yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Dil ve Konuşma Terapisi Tezli Yüksek Lisans Programı, belirli alanlarda uzman dil ve konuşma terapistlerini yetiştirmenin yanı sıra, bu anabilim dalında eksik olan temel araştırmaların ve bu alanlara yönelik terapi programlarının geliştirilmesine imkân verecek şekilde yürütülecektir.

Dil ve Konuşma Terapisi Tezli Yüksek Lisans Programları, Dil ve Konuşma Terapisi Tezli Yüksek Lisans çatısı altında modüler bir yapıya sahip ayrı programlar olarak yürütülecektir. Dil ve Konuşma Terapisi Tezli Yüksek Lisans programlarını başarıyla bitirenler, ilgili uzmanlık alanına ait yüksek lisans diploması almaya hak kazanacaktır.

Dil ve Konuşma Terapisi Anabilim Dalı’nda açılacak Tezli Yüksek Lisans Programları, en az dört yarıyıl sürelidir. Programa kabul edilen öğrencilerin kayıt oldukları yılın güz ve bahar döneminde derslerini başarıyla tamamlamaları, ikinci yıl güz ve bahar döneminde tezlerini yazmaları ve bahar dönemi sonunda tezlerini savunmaları beklenmektedir.

Dil ve Konuşma Terapisi Anabilim Dalı’nda yer alan Tezli Yüksek Lisans Programları;

Dil ve Konuşma Terapisi Anabilim Dalı’nda yer alan Tezli Yüksek Lisans Programları aşağıdaki gibi olup, hangi programlara öğrenci kabul edileceği ve kontenjanları, ilgili kayıt döneminde duyurulur.

  • Dil ve Konuşma Terapisi Tezli Yüksek Lisans Programı (Ses Bozuklukları ve Terapisi)
  • Dil ve Konuşma Terapisi Tezli Yüksek Lisans Programı (Yutma Bozuklukları ve Terapisi)
  • Dil ve Konuşma Terapisi Tezli Yüksek Lisans Programı (Edinilmiş Dil-Konuşma Bozuklukları ve Terapisi)
  • Dil ve Konuşma Terapisi Tezli Yüksek Lisans Programı (Disleksi ve Özgül Öğrenme Bozuklukları ve Terapisi)
  • Dil ve Konuşma Terapisi Tezli Yüksek Lisans Programı (Gelişimsel Dil-Konuşma Bozuklukları ve Terapisi)
  • Dil ve Konuşma Terapisi Tezli Yüksek Lisans Programı (Akıcılık Bozuklukları ve Terapisi)
  • Dil ve Konuşma Terapisi Tezli Yüksek Lisans Programı (Alternatif ve Destekleyici İletişim Sistemleri)
  • Dil ve Konuşma Terapisi Tezli Yüksek Lisans Programı (Sesletim - Sesbilgisi Bozuklukları ve Terapisi)