Dil ve Konuşma Terapisi Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı Hakkında

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dil ve Konuşma Terapisi Tezli Yüksek Lisans Programı

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dil ve Konuşma Terapisi Tezli Yüksek Lisans Programı

Dil ve Konuşma Terapisi Tezli Yüksek Lisans Programı'’nın amacı, Dil ve Konuşma Terapisi Lisans Programı mezunları ile Dil ve Konuşma Terapisi Tezsiz Yüksek Lisans mezunlarının, alacakları dersler ve yapacakları bilimsel araştırmalar sonrasında yazacakları yüksek lisans teziyle, çalıştıkları konuda Uzman Dil ve Konuşma Terapisti olmalarını sağlamaktır. Bu nedenle, programda dil ve konuşma terapistliği mesleği alanlarında uzmanlık konularına odaklı kuramsal ve uygulamalı dersler, ileri klinik uygulamalar ve alana yönelik olarak belirlenen konularda temel ya da klinik bilimsel araştırmalar yürütülecektir.

Dil ve Konuşma Terapisi Tezli Yüksek Lisans Programı, özellikle ve öncelikle, dil ve konuşma terapisi alanında üniversitelerimizin acil öğretim elemanı ve araştırmacı ihtiyacını karşılamaya önemli ölçüde katkıda bulunmak amacıyla planlanmış ve geliştirilmiştir. Sözü edilen tezli yüksek lisans programı, aynı zamanda, açılacak/açılmış olan doktora programlarına adaylar yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Dil ve Konuşma Terapisi Tezli Yüksek Lisans Programı, belirli alanlarda uzman dil ve konuşma terapistlerini yetiştirmenin yanı sıra, bu anabilim dalında eksik olan temel araştırmaların ve bu alanlara yönelik terapi programlarının geliştirilmesine imkân verecek şekilde yürütülecektir.

Dil ve Konuşma Terapisi Tezli Yüksek Lisans Programları, Dil ve Konuşma Terapisi Tezli Yüksek Lisans çatısı altında modüler bir yapıya sahip ayrı programlar olarak yürütülecektir. Dil ve Konuşma Terapisi Tezli Yüksek Lisans programlarını başarıyla bitirenler, ilgili uzmanlık alanına ait yüksek lisans diploması almaya hak kazanacaktır.

Dil ve Konuşma Terapisi Tezli Yüksek Lisans Programı, en az dört yarıyıl sürelidir. Programa kabul edilen öğrencilerin kayıt oldukları yılın güz ve bahar döneminde derslerini başarıyla tamamlamaları, ikinci yıl güz ve bahar döneminde tezlerini yazmaları ve bahar dönemi sonunda tezlerini savunmaları beklenmektedir.

Dil ve Konuşma Terapisi Anabilim Dalı’nda yer alan Tezli Yüksek Lisans Programına ait  kontenjanlar ve giriş sınavı bilgileri, ilgili kayıt döneminde duyurulur.