Çocuk Gelişimi Yüksek Lisans Programı Hakkında


Çocuk Gelişimi (Tezli/Tezsiz) Yüksek Lisans Programı;

Çocuk Gelişimi (Tezli/Tezsiz) Yüksek Lisans Programı ile; sağlık, eğitim ve sosyal alanlarda görev alacak normal gelişim gösteren, özel gereksinimli, akut ve kronik hastalığı olan, korunmaya muhtaç ve gelişimsel risk altındaki 0-18 yaş grubu çocuk ve ergenlerin gelişimlerine yönelik tanı ve değerlendirme yapabilecek, aile danışmanlığı yapabilecek, gelişimsel destek programları hazırlayıp uygulayabilecek, araştırma ve uygulama projelerinde görev alabilecek, teknolojik, bilimsel yöntem ve teknikleri kullanan, eklektik yaklaşımı benimsemiş ve etik değerlere bağlı Çocuk Gelişimi Uzmanı yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

Çocuk Gelişimi Programı, tezli veya tezsiz olmak üzere, sırasıyla toplam iki veya dört öğretim dönemini kapsamaktadır. Nitelikli Çocuk Gelişimi Uzmanı yetiştirmek için oluşturulan müfredatta da ana baba eğitimi, gelişim kuramları, gözlem teknikleri, çocuk ile iletişim, oyun, erken müdahale gibi Çocuk Gelişimi alanının uzmanlık konularına göre zorunlu ve seçmeli derslerde çeşitlilik sağlanmıştır.