Bağımlılık Danışmanlığı ve Rehabilitasyon Yüksek Lisans Programı Hakkında

Üsküdar Üniversitesi  Sağlık Bilimleri Enstitüsü Bağımlılık Danışmanlığı ve Rehabilitasyon Yüksek Lisans Programı

Bağımlılık Danışmanlığı ve Rehabilitasyon Yüksek Lisans Programının Kapsamı ve Amacı

Bağımlılık, tüm dünyada gittikçe önem kazanan toplumsal bir sorundur. Ülkemizde madde kullanım yaygınlığı giderek artmakta, kullanıma başlama yaşı da her geçen yıl düşmektedir. Maalesef ki kullanımdaki artışa ölüm oranlarının sayısındaki artışlar da eşlik etmektedir.  Yaygınlaşan bağımlılık sorunlarına müdahale için önleme, tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerine olan ihtiyaç da artmaktadır. Önleme çalışmaları bağımlılıkla mücadelede önemli bir yer tutmaktadır. Psikolojik danışmanlar, sosyal hizmet uzmanları ve sağlık çalışanları tüm dünyada önleme çalışmalarında özellikle rol oynayan meslek gruplarıdır. Tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerine olan ihtiyacı gidermek adına son zamanlarda ülkemizde birçok yeni bağımlılık tedavi merkezi açılmış, halen de açılmaya devam etmektedir. Ancak ne yazık ki mevcut durumda bağımlılıkla ilgili bilgi ve beceriye sahip uzman kişilerin sayısı oldukça azdır.

Bu programın hedefi, bağımlılık alanında donanımlı, uzmanlaşmış danışmanlar yetiştirerek bir yandan alanda çalışan profesyonel eksikliğini gidermek bir yandan da “kanıta dayalı” tedavinin temelini oluşturan araştırmacılar eğiterek bağımlılık alanındaki akademisyen ve araştırma sayısını arttırmaktır. Bu amaçla, Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimler Enstitüsü çatısı altında 2016 yılında Bağımlılık Danışmanlığı ve Rehabilitasyon Yüksek Lisans Programımız açılmıştır.

Bağımlılık Danışmanlığı ve Rehabilitasyon Yüksek Lisans Programının Farklılıkları 

Bağımlılık multifaktörler ile oluşan kompleks bir hastalıktır. Bu nedenle bağımlılık tedavisi ancak multidisipliner bir ekibin çalışmaları ile olabilir. Bu doğrultuda eğitim programı hazırlanırken uzmanların mesleklerine göre düzenlenmesine dikkat edilmiştir. Bağımlılık alanında önleme, danışmanlık, bireye özgü bağımlılık terapisi, aileye yönelik müdahaleler, rehabilitasyon, etik ve adli durumlarda müdahale gibi alanlarda eğitim ve uygulamalar ile öğrencilerin uzmanlaşmaları planlanmıştır. Mezun olunan lisans dalına göre zorunlu ve seçmeli dersler yapılandırılmıştır.

Ayrıca programın etkinliğini artırmak amacıyla NP İSTANBUL Beyin Hastanesi ile yapılan protokol çerçevesinde, öğrencilerin hastanenin AMATEM Kliniği’nde teorik bilgilerini uygulamaya dönüştürebilme imkanları bulunmaktadır. Bu süre içerisinde hastanedeki Nöropsikoloji ve Psikoloji Laboratuvarları, Beyin Görüntüleme (Nörobilim) Laboratuvarları, Klinik Biyokimya ve Toksikoloji Laboratuvarları, Klinik Farmakogenetik Laboratuarı, Beyin Uyarım Laboratuvarları gibi mevcut laboratuvarlardan yararlanılabilmesi sağlanmıştır.

Bağımlılık Danışmanlığı ve Rehabilitasyon Yüksek Lisans Programına Kimler Katılabilir?

Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nin öğrenci kabulü ile ilgili olan maddeleri esas alınarak programa bağımlılık alanında çalışan ya da çalışmak isteyen, Tıp, lisans düzeyinde eğitim veren hemşirelik bölümü, Eczacılık, Psikoloji, Sosyoloji, Eğitim Fakültesi, Hukuk Fakültesi, Sosyal Hizmetler, bağımlılık alanında çalışan Polis Akademisi Lisans mezunları katılabilmektedir.

Akademik Kadromuz

Akademik kadronun tamamı bağımlılık alanında uzman klinisyen ve akademisyenlerden oluşmaktadır. Uzman kadromuz, bilgi ve deneyimlerini program dahilinde aktarmayı hedeflemektedir.

Program Sorumlusu ve Koordinatörü: Prof. Dr. Nesrin DİLBAZ

Eğitim Koordinatörü: Doç.Dr. Cemal Onur NOYAN

Web Koordinatörü: Doç.Dr. Cemal Onur NOYAN