DİPLOMA

MEZUNİYET, DİPLOMA VE GEÇİCİ MEZUNİYET SÜRECİ

Diploma Verilme Şartları

  • Kayıtlı olduğu programın öğretim planındaki bütün dersleri, mezuniyet tezi ve stajını başarı ile tamamlamış ve genel ağırlıklı not ortalaması 4.00 üzerinden en az 2.00 olan başarılı öğrenci, diploma almaya hak kazanır.
  • Öğrencinin mezuniyetine, ilgili Yönetim Kurulu karar verir.
  • Yönetim Kurulu’nun mezuniyet kararının öğrenci işleri birimine bildirilmesini takiben öğrencinin diploması hazırlanır ve gerekli imzaların alınmasının ardından İl Sağlık Müdürlüğü tarafından tescil edilmesi gerekenler tescil için gönderilir, tescil edilmesi gerekmeyen diplomalar teslim edilir.
  • Diploma, öğrencinin bizzat kendisine teslim edilir. Ancak bizzat gelememesi durumunda öğrencinin birinci derece yakınları arasından belirlediği noter kanalıyla vekalet verilen vekillerine de verilebilir.
  • Öğrencinin talep etmesi halinde, mezuniyet kararının öğrenci işleri birimine bildirildiği günden itibaren diploması hazırlanıncaya kadar geçici mezuniyet belgesi hazırlanır ve öğrenciye verilir.
  • Geçici mezuniyet belgesi alan öğrencilerimizin, belgelerini diplomalarını alana kadar muhafaza etmeleri ve diploma almaya gelirken yanlarında getirerek iade etmeleri gerekmektedir.

Mezuniyet İçin İlişik Kesme İşlemi

  • Diploması veya geçici mezuniyet belgesi hazır olan öğrenciler, öğrenci kimlik kartları ile öğrenci işlerine başvurarak ilişik kesme işlemlerini başlatırlar.
  • İlgili birimlerden alınan imzalarla ilişik kesme işlemini tamamlayan öğrenciler, ilişik kesme belgesini ve kimlik kartını öğrenci işlerine teslim ederek diplomasını veya geçici mezuniyet belgesini teslim alabilirler.

Geçmiş Yıllar

Önemli Tarihler

7 Temmuz 2017, Cuma

Ülker Sports Arena

Törene Kalan Süre

2016 Mezuniyet Töreni