Yazılım Mühendisliği - Bölüm Hakkında

Öğrenim Dili: %100 İngilizce Hazırlık: Zorunlu Puan Türü: MF-4


Misyon

Üsküdar Üniversitesi Yazılım Mühendisliği lisans programı, yazılımın tasarımı, projelendirilmesi, geliştirilmesi, üretilmesi, işletilmesi ve bakımıyla ilgili dersleri vermeyi amaçlamaktadır. Üretime yönelik planlama, yönetim, destek ve eğitim çalışmaları da programımız kapsamında önemli bir konuma sahiptir. Yazılım Mühendisliği bölümü, öncelikli olarak matematik, temel bilimler ve temel mühendislik konularında güçlü bir altyapı oluşumunu hedeflemektedir. Yazılım alanındaki mühendislik problemlerinin saptanıp tanımlanmasını ve bu alanla ilişkili disiplinlerde analitik düşünerek çözüm bulunabilmesini öğretmek programımızın temel amacını oluşturmaktadır. Yazılım Mühendisliği bölümünde, tıbbi teşhis ve tedavi uygulamalarından telekomünikasyona, bankacılık uygulamalarından hizmet sektörüne, mühendislikten sosyal bilimlere kadar tüm alanlarda yazılım problemlerini disiplinler arası bir çalışma ile çözümleyebilen mühendisler yetiştirmek amaçlanmaktadır.

Vizyon

Programımızdan mezun olacak öğrencilerimizin, günümüze uygun mühendislik uygulamaları için gerekli teknikleri, yazılımları ve modern iletişim araçlarını etkin şekilde kullanabilecek ve fakültemizdeki bölüm çeşitliliğinden faydalanarak çok disiplinli alanlarda çalışma yapabilecek kapasiteye erişmeleri, bölümüzün vizyonlarından en önemlisidir.