Yazılım Mühendisliği (İngilizce) Bölümü
Yazılım  Mühendisliği Nedir ?

Yazılım Mühendisliği ileri teknoloji uygulamalarında ve modern iş dünyasında hayati önem taşıyan bir bilim dalıdır. Her gün yaygın olarak kullandığımız bilgisayarlar, bankacılık sistemleri, telefonlar, tıbbi donanım ve teşhis cihazları, enerji sistemleri, tasarım ve imalat uygulamaları yazılımlar olmaksızın önemli işlevlerini yerine getiremezler.

Yazılım  Mühendisliği Program İçeriği

Yazılım Mühendisleri kullanıcı ihtiyaçları, maliyet kısıtları, teknik ve ekonomik yapılabilirlik, güvenilirlik, bakım-onarım kolaylığı, ürün kalitesi ve zamanında teslim vb. faktörleri göz önüne alarak mühendislik biliminin sistem yaklaşımıyla en etkin yazılımı geliştirmekle sorumludurlar. Bunun için çok güçlü teknolojik ve mühendislik alt yapısının yanı sıra, önemli projelerin hayata geçirilmesinde, iletişim ve yönetim becerilerinin de üst düzeyde olması gerekmektedir.

Yazılım  Mühendisliği Program İçeriği

Üsküdar Üniversitesi İngilizce Yazılım Mühendisliği Lisans Programı ile bilgisayar bilimleri ve mühendisliği prensiplerini ve büyük ölçekli yazılım proje ve uygulamalarının tasarımını uygulayacak mühendislerin yetiştirilmesi öngörülmektedir. Bu özellikleriyle de yazılım mühendisliği programlarının disiplinler arası eğitim ağırlıklı olmaları beklenir.  Bundan hareketle, bilgisayar bilimleri ve mühendisliğinin uzmanlık, bilgi ve deneyimlerini bir potada birleştirerek matematik, ekonomi, işletme ve sosyal bilimlerin de katkılarıyla, Yazılım Mühendisliği Bölümü mezunlarının sektörde aranan mühendisler olmasını sağlayacak bir eğitim programı oluşturulmuştur.

Yazılım Mühendisliği

Üsküdar Üniversitesi Yazılım Mühendisliği lisans programı, yazılımın tasarımı, projelendirilmesi, geliştirilmesi, üretilmesi, işletilmesi ve bakımıyla ilgili dersleri vermeyi amaçlamaktadır. Üretime yönelik planlama, yönetim, destek ve eğitim çalışmaları da programımız kapsamında önemli bir konuma sahiptir. Yazılım Mühendisliği bölümü, öncelikli olarak matematik, temel bilimler ve temel mühendislik konularında güçlü bir altyapı oluşumunu hedeflemektedir. Yazılım alanındaki mühendislik problemlerinin saptanıp tanımlanmasını ve bu alanla ilişkili disiplinlerde analitik düşünerek çözüm bulunabilmesini öğretmek programımızın temel amacını oluşturmaktadır. Yazılım Mühendisliği bölümünde, tıbbi teşhis ve tedavi uygulamalarından telekomünikasyona, bankacılık uygulamalarından hizmet sektörüne, mühendislikten sosyal bilimlere kadar tüm alanlarda yazılım problemlerini disiplinler arası bir çalışma ile çözümleyebilen mühendisler yetiştirmek amaçlanmaktadır

Eğitim süresi bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç 4 yıldır.Eğitim dili İngilizcedir.

Yazılım mühendisliği yeni mezunlara iş olanağı

Programımızdan mezun olacak öğrencilerimizin, günümüze uygun mühendislik uygulamaları için gerekli teknikleri, yazılımları ve modern iletişim araçlarını etkin şekilde kullanabilecek ve fakültemizdeki bölüm çeşitliliğinden faydalanarak çok disiplinli alanlarda çalışma yapabilecek kapasiteye erişmeleri, bölümüzün vizyonlarından en önemlisidir.

Yazılım  Mühendisliği Nedir ?