Komisyonlar

EĞİTİM KOMİSYONU:

Fakülte Komisyon Başkanı: Doç. Dr. Serhat ÖZEKES (Bilgisayar Mühendisliği Bölümü)

Üye: Dr.Öğr. Üyesi Tuğba ÜNSAL ( Adli Bilimler Bölümü)

Üye:Dr.Öğr. Üyesi Ümit TAŞ ( Bilgisayar Mühendisliği Bölümü)

Üye: Dr.Öğr. Üyesi Vildan Enisoğlu ATALAY (Biyomühendislik Bölümü)

Üye: Prof. Dr. Gökhan Apaydın (Elektronik Mühendisliği)

Üye: Dr.Öğr. Üyesi Ahmet Can TİMUÇİN (Kimya-Biyoloji Mühendisliği Bölümü)

Üye: Dr.Öğr. Üyesi Osman Murat ANLI (Endüstri Mühendisliği Bölümü)

Üye: Dr.Öğr. Üyesi Emel Serdaroğlu Kaşıkçı & Yrd. Doç. Dr. Belkıs Atasever ( Moleküler Biyoloji ve Genetik Türkçe Bölümü)

Üye: Dr.Öğr. Üyesi Pınar ÖZ ( Moleküler Biyoloji ve Genetik İngilizce Bölümü)

Üye: Dr. Öğr. Üyesi Kristin SURPUHİ BENLİ ( Yazılım Mühendisliği Bölümü)

STAJ KOMİSYONU:

Fakülte Komisyon Başkanı:Prof. Dr. Tunç Çatal

Adli Bilimler Bölüm Temsilcisi:Dr.Öğr. Üyesi Tuğba Ünsal

Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Temsilcisi: Dr.Öğr. Üyesi Ümit Taş

Biyomühendislik Bölüm Temsilcisi: Dr.Öğr. Üyesi Vildan Enisoğlu Atalay

Elektronik Mühendisliği Bölüm Temsilcisi: Prof. Dr. İsmail Avcıbaş

Endüstri Mühendisliği Bölüm Temsilcisi: Dr.Öğr. Üyesi Hasan Çiçek

Kimya-Biyoloji Mühendisliği Bölüm Temsilcisi: Dr.Öğr. Üyesi Zeynep Kanlıdere

Moleküler Biyoloji ve Genetik (Türkçe) Bölüm Temsilcisi: Dr.Öğr. Üyesi Emel Serdaroğlu Kaşıkçı

Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) Bölüm Temsilcisi: Dr.Öğr. Üyesi Shirin Tarbiat

Yazılım Mühendisliği Bölüm Temsilcisi: Doç. Dr. Türker Tekin Ergüzel

KALİTE KOMİSYONU:

Doç. Dr. Türker Tekin Ergüzel

Başkan/ Yazılım Mühendisliği (İngilizce) Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi Emel Serdaroğlu Kaşıkçı
Üye/ Moleküler Biyoloji ve Genetik (Türkçe)
Dr. Öğr. Üyesi Tuba Sevimoğlu
Üye/ Biyomühendislik (İngilizce)
Dr. Öğr. Üyesi Osman Murat Anlı
Üye/ Endüstri Mühendisliği (İngilizce)
Dr. Öğr. Üyesi Hasan Çiçek
Üye/ Endüstri Mühendisliği (İngilizce)
Arş. Gör. Ecem Kaplan
Raportör/ Biyomühendislik (İngilizce)
Arş. Gör. Fatma Betül Akyol
Raportör/ Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)
Arş. Gör. Büşra Türker
Raportör/ Elektronik Mühendisliği (İngilizce)


BAŞARI, ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME KOMİSYONU:

Prof. Dr. İ. Tayfun Uzbay
(Dekan)

Başkan/ Moleküler Biyoloji ve Genetik (Türkçe)

Doç. Dr. Serhat Özekes
(Dekan Yardımcısı)
Üye/ Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)
Dr. Öğr. Üyesi Kaan Yılancıoğlu
(Dekan Yardımcısı)
Üye/ Kimya-Biyoloji Mühendisliği (İngilizce)
Arş. Gör. Asena Zişan Peker
Raportör/ Moleküler Biyoloji ve Genetik (Türkçe)


MEZUNİYET KOMİSYONU:

Dr. Öğr. Üyesi Vildan Enisoğlu Atalay
Başkan / Biyomühendislik (İngilizce)
Dr. Öğr. Üyesi Tuğba Ünsal
Üye / Adli Bilimler (Türkçe)
Arş. Gör. Özlem Şimşek
Raportör/ Adli Bilimler (Türkçe)