Kimya-Biyoloji Mühendisliği (İngilizce) Misyon ve Vizyon

Misyon

Günümüzde biyolojik bilimlere ve buna bağlı mühendislik uygulamalarına olan ihtiyaç, özellikle sağlık, tarım, gıda gibi alanlarda giderek belirginleşmektedir. Özellikle tıbbi biyoteknoloji alanında, ortaya çıkan yeni tanı ve tedavi metotları gün geçtikçe çeşitlenmektedir. Bu alanlarda uygulanan metotların gerek duyduğu cihaz ve kitler bu alanın uzmanı mühendisler tarafından üretilmektedir. Temel Bilimin teknolojiye dönüşümü yani bilginin ürüne dönüşümü sürecinde mühendislere düşen rol son derece önemlidir. Tarımsal biyoteknolojide, kuraklığa dirençli türlerin eldesi, besleyici içeriği arttırılmış türlerin oluşturulması gibi alanlarda yine Kimya ve Biyoloji Mühendisleri önemli sorumluluklar üstlenecektir. Biyoloji Mühendisliği ile bu türlerin elde edilmesi, Kimya Mühendisliği’nin üretim becerisi ile bu türlerden elde edilecek ürünlerin üretiminin optimizasyonu ve sürdürülmesinde, Kimya ve Biyoloji eğitiminin Mühendislik eğitimi çatısı altında birleştirilmesi son derece önemlidir.

Ülkemizde ve uluslararası alanda hızlı teknolojik gelişime uyum sağlayarak, yeni teknolojik gelişmeleri takip edebilen, tasarım geliştirme, üretim ve uygulama aşamalarını planlayıp, yürütülmesini sağlayabilecek, temel, bilimsel ve teknik bilgi birikimi kazanmış mühendislere olan ihtiyaç kaçınılmazdır.

Türkiye biyoteknoloji sanayisinin hızlı teknolojik gelişimine katkıda bulunabilecek Kimya-Biyoloji Mühendisleri yetiştirmek Kimya-Biyoloji Mühendisliği bölümünün temel misyonudur.

Vizyon

Kimya-Biyoloji Mühendisliği bölümü öncelikli olarak kimya, biyoloji, matematik gibi temel bilimler ve temel mühendislik konularında güçlü bir altyapı oluşumunu hedeflemektedir. Daha spesifik olarak; kimya ve biyoloji, özellikle biyoteknoloji alanlarındaki mühendislik problemlerinin saptanıp tanımlanmasını ve bu alanla ilişkili disiplinlerde analitik düşünerek çözüm bulunabilmesini öğretmek programımızın temel amacını oluşturmaktadır. Bunların dışında, programımızdan mezun olan öğrencilerimizin günümüze uygun mühendislik uygulamaları için gerekli teknikleri, donanım ve modern iletişim araçlarını etkin şekilde kullanabilecek ve fakültemizdeki bölüm çeşitliliğinden faydalanarak çok disiplinli sağlık gibi alanlarda çalışma yapabilecek kapasiteye erişmeleri programımızın en belirgin avantajı olarak sayılabilir. Ayrıca, yazılı ve sözlü iletişim gücü kuvvetli ve kendine güvenen bireyler yetiştirmek, alanında uzman, sorgulayan, üreten Mühendisleri ülkemize kazandırmak, en önemli vizyonumuzdur.